Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

 Борис ПОПКОВ, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Військового інституту з наукової роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (popkov311@univ.kiev.ua) (Scopus, ORCID).

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

 Ольга СОКОЛІНА, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (olha.sokolina@knu.ua) (ORCID, Google Scholar).

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

 Іван БАХОВ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу (Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна) (bakhov@ukr.net) (Scopus, ORCID, Google Scholar)

 Надія ЧЕРНУХА, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (nm_chernukha@ukr.net) (Scopus, ORCID, Google Scholar).