Редакційний штат

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ

Толок Ігор Вікторович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
начальник Військового інституту,
кандидат педагогічних наук, доцент

Попков Борис Олексійович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
заступник начальника Військового інституту з наукової роботи,
кандидат військових наук, старший науковий співробітник - заступник відповідального редактора

 Бахов Іван Степанович
Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ),
завідувач кафедри іноземної філології і перекладу,
доктор педагогічних наук, професор

 Рижиков Вадим Степанович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
головний науковий співробітник науково-дослідного центру,
доктор педагогічних наук, професор

 Чернуха Надія Миколаївна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології,
доктор педагогічних наук, професор

 Каленський Андрій Анатолійович
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах
доктор педагогічних наук, доцент

 Юник Іван Дмитрович
Київський національний торговельно-економічний університет,
доцент кафедри психології,
кандидат педагогічних наук, доцент

 Гордєєв Антон Юрійович
Державна установа «Науковий гідрофізичний центр НАН України»,
заступник директора з наукової роботи,
доктор географічних наук

 Лісовський Сергій Антонович
Інститут географії НАН України,
заступник директора з наукової роботи,
доктор географічних наук, старший науковий співробітник

 Маруняк Євгенія Олександрівна
Інститут географії НАН України,
учений секретар Інституту географії НАН України,
доктор географічних наук, старший науковий співробітник

 Зацерковний Віталій Іванович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри геоінформатики Навчально-наукового інституту «Інститут геології»,
доктор технічних наук, професор

 Кобець Олександр Володимирович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
професор кафедри психології,
доктор психологічних наук, доцент

 Якимчук Борис Андрійович
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
доцент кафедри психології,
кандидат психологічних наук

 Карелін Владислав Володимирович
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
науковий співробітник науково-дослідного центру,
доктор юридичних наук

 Бериславська Оксана Михайлівна
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри правового забезпечення військового факультету фінансів і права,
кандидат юридичних наук

 Рожко Олександр Дмитрович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток),
доктор економічних наук, професор,

 Баєв Вадим Вікторович
Національний університет харчових технологій
доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу
кандидат економічних наук, доцент

Скрябін Олександр Леонідович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
старший науковий співробітник науково-дослідного центру,
кандидат історичних наук - відповідальний секретар

Соколіна Ольга Віталіївна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
старшийй науковий співробітник науково-дослідного центру,
кандидат філософських наук - технічний редактор