Вплив вивчення філософії на якість фахової підготовки курсантів

Автор(и)

  • Н. Волошина
  • А. Гангал

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.53.5-9

Ключові слова:

філософія, світогляд, освітній процес, фахова підготовка курсантів

Анотація

Проаналізовано різні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів на сучасні процеси гуманітаризації вищої освіти та
роль філософії в підготовці спеціалістів негуманітарної сфери. Здійснено короткий екскурс в історію наукових поглядів на cвітоглядний зміст філософії та її роль у формуванні світогляду людини. Доведено, що саме філософія забезпечує людині самопізнання, а людському життю – світоглядні орієнтири. Справедливо вважається, що істинна філософія є духовною квінтесенцією епохи, живою душею науки. Обґрунтовано, що завдання цілісного осмислення з філософських позицій як природної, так і соціальної реальності, через опозицію людини і світу залишається найважливішим і
сьогодні, особливо у зв'язку з корінними змінами в усіх сферах сучасного життя, і потребами з'ясування цих змін. Зауважено конкретне прагматичне завдання – озброїти майбутнього спеціаліста загальними уявленнями про проблеми
та методи філософії, навчити його знаходити для себе відповідь на запитання: "А як це теоретичне положення відповідає реаліям моєї майбутньої військової служби?". Розкрито можливості філософії за допомогою системи всезагальних принципів, законів і категорій про взаємозв'язок, розвиток і пізнання природи, мислення та суспільства зрозуміти природу, сутність і зміст сучасної гібридної війни. Визначено роль філософських категорій як деякого загальнонаукового еквівалента в осмисленні складного переплетіння понять і категорій різних наук, встановлення ступеня схожості і відмінності понять, вживаних у військовій науці, з поняттями інших наук.

Посилання

Levkivskyi, K.M., Movchan, O.M. (1997). Social and humanitarian education of Ukraine and ways of its development. Kyiv: Geneza, 283 p. [In Ukrainian].

Barr, R., Tagg, J. (1995). From Teaching to Learning: A New Paradigm for Undergraduate Education. Change. Vol. 27, № 6. Р. 187. [In English]

Rogers, K., Freiberg, D. (2002). Freedom is learning; science ed. and author preposition A.B. Orlov; trans. with English A.B. Orlova, S.S. Stepanova, E.Yu. Patyaeva Moscow: Smysl, 527 p. [In English]

Voronovska, L.G. (2015). The role of philosophy in the training of specialized technical education specialists. Professional education: methodology, the-ory and technologies. Pereyaslav-Khmelnytskyi Pedagogical University named after G. Skovorody. P. 58-72. [In Ukrainian].

Kolotylo, M. (2016). Philosophy in a technical university: justification, legitimization. Apology. Philosophy of education. 1 (18). P. 150-162. [In Ukrainian].

On the necessity and expediency of studying philosophy: http://www.philsci.univ.kiev.ua › biblio › Rudenko-proww.philsci.univ.kiev.ua › biblio › Ruden-ko-pro

Cpytsia, N. (n.d.). Problems of teaching philosophy in medical universities. http://dspace.zsmu.edu.ua › bitstream ›

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the Approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032" dat-ed February 23, 2022 No. 286 Kyiv. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032-roki-286-

Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 25, 2021 "On the Military Se-curity Strategy of Ukraine" https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661

Skovoroda, H.S. (1973). Complete collection of works in 2 volumes, volume 1. Kyiv: Nauk. dumka, 531 p. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

29-03-2023

Як цитувати

Волошина, Н., & Гангал, А. (2023). Вплив вивчення філософії на якість фахової підготовки курсантів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 53(1(53), 5–9. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.53.5-9

Номер

Розділ

Педагогіка