Розроблення та обґрунтування професіограми військовослужбовців танкових підрозділів

Автор(и)

  • Ольга Юркова Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.20-25

Ключові слова:

професіографія діяльності, професіограма, психограма, професійна діяльність, військовослужбовці танкових підрозділів

Анотація

Вступ . Широкомасштабне вторгнення російської федерації на територію України стало найбільшим викликом для українського народу з часів здобуття незалежності нашою державою. Цей факт став каталізатором для розвитку військової науки як на теоретичному, так і практичному рівні, і зумовив зміни в підготовці військових фахівців різних родів та видів військ. На сьогодні невирішеною проблемою є розроблення професіограм для спеціалістів ряду військових спеціальностей, до яких належать і танкісти. Практичне застосування професіограми військовослужбовця танкового підрозділу дало б змогу покращити якість заходів професійно-психологічного відбору, вдосконалити програми підготовки, що істотно вплине на якість особового складу Збройних Сил України. Метою статті є теоретичне обґрунтування і практичне розроблення професіограми військовослужбовця танкового підрозділу.
Методи . Для встановлення основних дефініцій дослідження використано такі теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація наукових джерел. Для визначення основних складових і характеристик професіограми військовослужбовців танкових підрозділів застосовано метод аналізу документів, інструкцій і нормативних актів. За основу взято вже проведені емпіричні дослідження психологічних особливостей професійної діяльності військовослужбовців танкових підрозділів, який здійснювався з використанням емпіричного методу експертного опитування.
Результати . Основу для розробки професіограми становили результати теоретичного аналізу наукових джерел, офіційних документів професійної діяльності танкових підрозділів (нормативних актів, настанов, інструкцій, статутів), психологічний аналіз професійної діяльності танкістів та результати методу експертного оцінювання, який дав змогу визначити основні індивідуально-психологічні якості військовослужбовця танкового підрозділу.
Висновки . Запропонована психограма містить такі позиції: загальні характеристики професійної діяльності
військовослужбовців танкових підрозділів; перелік санітарно-гігієнічних умов і правил безпеки діяльності (сенсорне та моторне поле); негативні чинники впливу на військовослужбовців під час професійної діяльності (об'єктивні і суб'єктивні); професійні риси військовослужбовців танкових підрозділів; професійно важливі якості військовослужбовців танкових підрозділів (когнітивна, мотиваційна, емоційно-вольова, функціональна сфери та індивідуально-психологічні
якості); перелік можливих помилок у роботі спеціаліста; протипоказання до професії.

Посилання

Ground Forces Command of the Armed Forces of Ukraine (2016а). Combat charter of the mechanized and tank troops of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part 2. https://protyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2022/11/2_%D0%A1%D0%91%D0%9F-3-010204.5657-%D0%91%D0%9E%D0%99-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A2-%D0%9C%D0%A2%D0%92-%D0%A7%D0%86%D0%86.pdf

Ground Forces Command of the Armed Forces of Ukraine. (2016b). Combat charter of the mechanized and tank troops of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part 3. https://tck.pl.ua/wp-content/uploads/2021/02/Boyovyy-statut-mekhanizovanykh-i-tankovykh-viysk-SV-ZSU.pdf [in Ukrainian].

Ground Forces Command of the Armed Forces of Ukraine (2018). Temporary program of in-depth professional training of tank unit specialists. Kyiv [in Ukrainian].

Humenyuk, L.Y., & Sulyatskyi, I.V. (2011). Psychology of the professional activity of employees of internal affairs bodies. LvDUVS [in Ukrainian].

Karpilovska, S.Ya., Mitelman, R.Y., Sinyavskyi, V.V., Tkachenko, O.M., Fedoryshyn, B.O., & Yashchyshyn, O.O. (1997). Basics of profession. MAUP [in Ukrainian].

Krushelnytska, Ya.V. (2003). Physiology and psychology of work. KNEU [in Ukrainian].

Kryazh, V. (2002). Psychological foundations of professional counseling and professional selection. Kharkiv National University named after V.N. Karazin [in Russian]. https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/9063

Main Department of Moral and Psychological Support of the Armed Forces of Ukraine. (2019). Special training (professional training). STI 101.А26В. (Order No. 148 dated 04.12.2019). https://sprotyvg7.com.ua/wpcontent/uploads/2022/05/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-101%D0%9026%D0%92_04.12.2019.pdf

Main Directorate for Work with Personnel of the Armed Forces of Ukraine. (2015). Methodological recommendations for the organization of professional and psychological selection in the Armed Forces of Ukraine. (Approved by General Staff of the Armed Forces of Ukraine on August 6, 2015) [in Ukrainian].

Melnyk, O. (2019). Theoretical aspects of the profession of personnel agency officers. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 1(51), 84–92 [in Ukrainian].

Ministry of Defense of Ukraine. (2022). On the approval of instructions on the organization of professional and psychological selection in the Armed Forces of Ukraine and the State Special Service of Transport (Order of the Minister of Defense of Ukraine dated September 12, 2022, No. 272). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1088-22#Text

Miroshnikov, S.V., Kalenskyi, A.A., Shvorov, S.A., Smorchkov, A.B., & Prysiazhniuk, V.A. (2008). Tactical training of a soldier, a mechanized detachment and a platoon teaching method. Manual. Publishing house of geographical literature "Obrii" [in Ukrainian].

Mordyushenko, S.M. (2013). Professional analysis of the activities of dog rescuers of the Ministry of Emergency Situations. [Dis. PhD (Psychol.), State Service of Ukraine for Emergency Situations]. National University of Civil Defense of Ukraine. http://www.disslib.org/profesiohrafichnyi-analiz-dialnostikinolohiv-rjatuvalnykiv-mns.html

National Security and Defense Council of Ukraine. (2021). Military Security Strategy of Ukraine (Decree of the President of Ukraine dated March 25, 2021 No. 121/2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0022525-21#Text

Prykhodko, I.I. (2008). Professional psychological selection of future officers of the internal forces of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine [in Ukrainian].

Prykhodko, I.I., Matsegora, Y.V., Kolesnichenko, O.S., & Yuryev, N.V. (2021). Professionalism of service and combat activities of servicemen of the National Guard of Ukraine. (Ed.). I.I. Pryhodko. National Academy of the National Guard of Ukraine.

Report on the research workю (2020). Theoretical and methodological substantiation of the professional profile of the professional training of an officer of the Armed Forces - commander of a tactical-level military unit according to the standards of NATO countries and partner countries" (code "Profesiogram"). VIKNU [in Ukrainian].

Ryzhikov, V.S. (2010). Theory and practice of designing target models (professionograms) and the process of professional training of future lawyers. LLC "Ailant". [in Ukrainian].

Timchenko, O.V., Vorobyova, I.V., Prykhodko, I.I., Poltorak, S.T., & Lipatov, I.I. (2016). (Ed.). I.I. Pryhodko, 2nd ed. Automated psychodiagnostic complex for determining the professional suitability of candidates for military service in the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and training in higher military educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. NA NSU. [in Ukrainian]. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4003

Udovenko, L. (2007). Psychological professionography. Personnel, No. 9, 13–17. http://personal.in.ua/article.php?ida=580 [in Ukrainian].

Yurkov, A.V. (2021). Development technology and substantiation of the content component of the professional profile of an officer-psychologist of the Armed Forces of Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military special sciences, 2(46), 28–32 [in Ukrainian].

Yurkova, O.I. (2021). Psychological analysis of the professional activity of a soldier of a tank unit during a combat mission. Habitus, No. 21, 238–243 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2021.21.42

Yurkova, O.I. (2023). Development of the psychological readiness of servicemen of tank units to perform combat tasks. [Dis. PhD Philos. (specialty Psychology)]. National University of Defense of Ukraine. https://nuou.org.ua/assets/documents/dr-kep-iur-23.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

30-12-2023

Як цитувати

Юркова, О. (2023). Розроблення та обґрунтування професіограми військовослужбовців танкових підрозділів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 56(4(56), 20–25. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.20-25

Номер

Розділ

Психологія