Вплив видатків Міністерства оборони на економічне зростання України

Автор(и)

  • Oles Koval Military Institute Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.26-35

Ключові слова:

військові спроможності, військовий потенціал, військові витрати, ВВП, економічне зростання, лінійна регресія, кореляція

Анотація

Вступ . З початком другого етапу російсько-української війни перед урядом України та військовим командуванням постало питання об'єктивного оцінювання результатів багаторічних зусиль з розбудови сектору національної безпеки і оборони України. Одночасно з посиленням обороноздатності зростали й економічні показники. Це спонукало до перевірки гіпотези про те, чи саме посилення обороноздатності спричинило це зростання. Мета дослідження – необхідність з'ясувати зв'язок між військовими витратами та економічним зростанням в Україні. Об'єкт дослідження – послідовний та довготривалий процес економічного зростання держави з одночасним підвищенням рівня обороноздатності як результат військових витрат у контексті фінансового забезпечення Міністерства оборони.
Методи . Застосовано такі методи: теоретичні – аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, класифікація; емпіричні – гіпотеза, спостереження, експеримент, опис.
Результати . Визначено поняття "військові спроможності" та їхній зв'язок з військовим потенціалом. Встановлено, що здатність використовувати військовий потенціал (військову міць/силу) є військовою спроможністю. На розвиток спроможностей у системі Міністерства оборони України спрямовуються військові видатки. Таким чином, розподіл і перерозподіл видатків на потреби армії є
фінансовим забезпеченням. Фінансове забезпечення збройних сил є рушійною силою економічного зростання країни. Щоб встановити цей факт, було проаналізовано провідні показники військових видатків Міністерства оборони України (далі – МОУ), а також показник економічного зростання – валовий внутрішній продукт з 2012 по 2021 р. Цей період визначальний для національної безпеки, оборони та економічного зростання України, оскільки саме в цей час були сформовані основні засади державної оборонної політики. Це спонукало нас проаналізувати фінансові та оборонні показники для визначення їхнього взаємозв'язку.
Висновки . Дві змінні були визначені як військові витрати та державний бюджет, де перша змінна незалежна, а друга – залежна. Побудувавши точкову діаграму, виконавши відповідні розрахунки, отримавши дані в таблиці ANOVA, встановивши лінію регресії та провівши перевірку нульової гіпотези, було виявлено високу кореляцію між військовими витратами та економічним зростанням в Україні.

Посилання

Alptekin, A., & Levine, P. (2012). Military expenditure and economic growth: a meta-analysis. European journal of political economy, 4(28), 636–650. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2012.07.002

Anteroinen, J. (2012). Integration of existing military capability models into the comprehensive capability meta-model. 2012 IEEE International Systems Conference SysCon 2012, 1–7. https://doi.org/10.1109/SysCon.2012.6189479

Case Study in Army Transformation: Creating Modular Forces. (n. d.). Retrieved 6 July 2023, from https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA480011

Dunne, J., & Tian, N. (2015). Military expenditure, economic growth and heterogeneity. Defence and peace economics, 1(26), 15–31. https://doi.org/10.1080/10242694.2013.848575

Koval, О. (2022). Theoretical and Econometric Aspects of the Relationship between Military Expenditures and Economic Growth. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military special sciences, 4(52). https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.52.30-38 [In Ukrainian]. [Коваль, О. (2022). Теоретичні та економетричні аспекти взаємозв'язку між військовими витратами та економічним зростанням. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 4(52)].

Koval, O.,& Lopes, C. (2023). Financial assistance as the main determinant of the sovereign state's warfare success. March 10, 2023; Valencia, Spain: III International Scientific and Theoretical Conference "Scientific Forum: Theory and Practice of Research". Collection of Scientific Papers "SCIENTIA". https://doi.org/10.36074/scientia-10.03.2023

Kugler, J., Organski, A.F.K., & Fox, D. (2011). Deterrence and the Arms Race: The Impotence of Power. International Security, 4(4), 105–138. https://doi.org/10.2307/2626670

Lambelet, J. (1973). Towards a Dynamic Two-Theater Model of the EastWest Arms Race. Conflict Management and Peace Science, 1(1). https://doi.org/10.1177/073889427300100101

Leonard, M. (2005). Europe's Transformative Power. Centre for European Reform Bulletin, 40, 1-2. Retrieved 10 October 2023, from https://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article/2005/europestransformative-power

Ministry of Defence of Ukraine. (2023). Implementation of the state budget by the Ministry of Defence of Ukraine [In Ukrainian]. [Міністерство оборони України. (2023). Виконання державного бюджету Міністерством оборони України]. https://www.mil.gov.ua/diyalnist/byudzhet-tavikonannya-czilovix-program/vikonannya-ministerstvom-oboroni-ukrainiderzhavnogo-byudzhetu/

Ministry of Defense of Ukraine. (2020). On the Approval of the Procedure for the organization and implementation of defense planning in the Ministry of Defense of Ukraine, the Armed Forces of Ukraine and other components of the defense forces (Order of the Minister of Defense of Ukraine dated 12.22.2020 No. 484) [In Ukrainian]. [Міністерство оборони України. (2020). Про затвердження Порядку організації та здійснення оборонного планування в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та інших складових сил оборони (наказ Міністра оборони України від 22.12.2020 № 484)]. https://zakon.rada.gov.ua/go/z0196-21

Minfin. (2023). Gross domestic product (GDP) per capita in Ukraine [In Ukrainian]. [Мінфін. (2023). Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення в Україні]. https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

National Security and Defense Council of Ukraine. (2021). On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated August 20, 2021 "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine". (Decree of the President of Ukraine dated September 17, 2021 No. 473/2021) [In Ukrainian]. [Рада національної безпеки і оборони України. (2021). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" (Указ Президента України від 17.09.2021 № 473/2021)]. https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121

Nordlund, P. (2016). Defence-specific inflation – the Swedish perspective. Defence and Peace Economics, 27(2), 258–279. https://doi.org/10.1080/10242694.2015.1096571

Paret, P. (1989). Military Power. The Journal of Military History, 53(3), 239–256. https://www.proquest.com/openview/e1feee70a5117d7079aafd70fe3f5efd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1819215

Peternelj, B., & Kurecic, P. (2019 July). The EU's Army Transformation: Trends and Perspectives. ResearchGate, 1, 160–168. https://www.researchgate.net/publication/334604979_THE_EU%27S_ARMY_TRANSFORMATION_TRENDS_AND_PERSPECTIVES

Pieroni, L. (2009). Military expenditure and economic growth. Defence and Peace Economics, 1(20), 327–339. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2012.07.002

Sherr, J. (2013). Hard Diplomacy and Soft Coercion: Russia's Influence Abroad. Brookings Institution Press. https://books.google.com.ua/books?id=FYPRDAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Tellis, A. (2000). Measuring National Power in the Postindustrial Age: Analyst's Handbook. https://policycommons.net/artifacts/4831371/measuringnational-power-in-the-postindustrial-age/5668052/

Tkach, I. (2023). Methodological aspects of the organisation of defence management in the armed forces of Ukraine. I. Chernyakhovsky National University [In Ukrainian]. [Ткач, І. (2023). Методологічні аспекти організації оборонного менеджменту у Збройних Силах України. НУОУ ім. І. Черняховського].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1991). On the Defense of Ukraine. (Law of Ukraine dated December 6, 1991 No. 1932-XII) [In Ukrainian]. [Верховна рада України. (1991). Про оборону України. (Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII)]. https://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12

World Corruption Perceptions Index-2022. (n.d.). World Corruption Perceptions Index – 2022. Transparency International. https://cpi.ti-ukraine.org/en/

##submission.downloads##

Опубліковано

30-12-2023

Як цитувати

Koval О. (2023). Вплив видатків Міністерства оборони на економічне зростання України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 56(4(56), 26–35. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.26-35

Номер

Розділ

Фінанси