Діджиталізація процесу виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їхніх сімей

Автор(и)

  • Людмила Цюкало Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Маріанна Туманська Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.36-40

Ключові слова:

підйомна допомога, діджиталізація, військовослужбовці, програмне забезпечення, автоматизована система.

Анотація

Вступ . Складовою соціального забезпечення військовослужбовців ЗC України та членів їхніх сімей є підйомна допомога, яка виплачується їм у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт. На сьогодні існує ряд проблем у поточному процесі виплати цього виду допомоги. Одним із факторів, які уповільнюють процес організації виплати підйомної допомоги військовослужбовцям ЗСУ сьогодні, є ряд бюрократичних процедур у частині збору
відповідного пакета документів на виплату підйомної допомоги, їхнє погодження та підписання. Окрім того, однією з особливостей її виплати є те, що вчасність отримання допомоги залежить і від людського фактора. Тому мета статті полягає в проведенні дослідження щодо можливості діджиталізації процесу виплати підйомної допомоги військовослужбовцям ЗСУ та членам їхніх сімей.
Методи . Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів, зокрема: аналіз та синтез, узагальнення, а також системний підхід до вирішення поставлених завдань. За допомогою аналітичного методу було визначено теоретичні підходи щодо огляду та вивчення нормативно-правої бази, що регулює питання виплати
військовослужбовцям ЗСУ підйомної допомоги; метод аналогії використано для запропонованої автоматизованої системи процесу виплати військовослужбовцям підйомної допомоги.
Результати . Запропоновано розробити та запровадити в дію автоматизовану систему "Підйомна допомога".
Описано процес виплати підйомної допомоги військовослужбовцям з використанням автоматизованої системи "Підйомна допомога", який складається з восьми етапів. Сформовано дев`ять основних вимог до автоматизованої системи "Підйомна допомога".
Висновки . Розроблено й обґрунтовано алгоритм діджиталізації процесу виплати військовослужбовцям ЗС України підйомної допомоги.

Посилання

Verkhovna Rada of Ukraine. (1991). On social and legal protection of military personnel and members of their families (Law of Ukraine dated December 20, 1991 No. 2011-ХІІ). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2023). State anti-corruption program for 2023–2025 (Resolution No. 220 of March 4, 2023). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/derzhavna-antykoruptsiina-prohrama-na-20232025-roky.pdf

Ministry of Defense of Ukraine. (2018). On the approval of the Procedure for payment of lifting allowances to servicemen of the Armed Forces of Ukraine (order No. 45 dated 05.02.2018). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0247-18#Text

Abakumenko, O., Derkach, A., & Korneeva, M. (2016). Digitization of the banking sector of Ukraine. Financial Studies, 1(1). https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf

Ligonenko, L., Khripko, A., & Domanskyi, A. (2018). Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations. International Scientific Journal "Internauka", 22(62). 21–24 [In Ukrainian].

Polishchuk, V. (2023). Raising assistance to military personnel: features of payment in 2023. ARMY INFORM. https://armyinform.com.ua/2023/03/17/pidjomna-dopomoga-vijskovosluzhbovczyam-osoblyvosti-vyplaty-u2023-roczi/.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-12-2023

Як цитувати

Цюкало, Л., & Туманська, М. (2023). Діджиталізація процесу виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їхніх сімей. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 56(4(56), 36–40. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.36-40

Номер

Розділ

Фінанси