Сталий розвиток у професійній освіті: зарубіжний досвід

Автор(и)

  • Ольга Гайдук Інститут професійної освіти НАПН України
  • Андрій Каленський Інститут професійної освіти НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.5-9

Ключові слова:

сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, професійна освіта, Німеччина, Україна

Анотація

Вступ . Дотримання принципів сталого розвитку під час війни в Україні та повоєнне відновлення економіки вимагає скоординованих дій, а також планомірної політики відбудовування. Урахування принципів сталого розвитку потребує від української держави таких дій, які були б спрямовані на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище й одночасно збільшення позитивного впливу на розвиток суспільства. Виникає завдання такої організації сфери професійної освіти і навчання, яке враховує сучасні тренди розвитку економіки, орієнтованої на збереження природних ресурсів з одночасним дотриманням концепції ООН освіти в інтересах сталого розвитку. Необхідне впровадження нових, екоорієнтованих та енергоефективних технологій, обслуговування і функціонування яких забезпечуватимуть висококваліфіковані робітники, що здатні професійно діяти щодо принципів сталого розвитку. Як майбутнім робітникам, так і звільненим військовослужбовцям, які бажатимуть змінити професію, необхідно набути таких компетентностей, які даватимуть їм змогу додати до своєї професійної діяльності чинники сталого розвитку і організовувати свою роботу після завершення навчання для екологічного повоєнного відновлення країни.
Методи. Теоретичні (аналіз, синтез, інтерпретація, абстрагування, узагальнення, аналогія та порівняння – для
структурування й аналізу впливу сталого розвитку на професійну освіту Німеччини); порівняльні – для адаптації досвіду ФРН до умов вітчизняної системи професійної освіти; узагальнення – для формулювання висновків дослідження.
Результати. Розглянуто вплив сталого розвитку на професійну освіту Німеччини. З'ясовано, що в Україні на рівні державних програмних документів і рекомендацій щодо імплементації "Цілей сталого розвитку" спостерігаємо лише наміри щодо їхнього впровадження. У стандартах освіти і зокрема професійної освіти й дотепер у вимогах до результатів навчання, у переліках та описі основних компетентностей за професією немає компетентності, орієнтованої на сталий розвиток, а є лише екологічна та енергоефективна компетентність, яка значно вужча за своїм значенням.
Висновки. Розглянутий розвиток від екологічної освіти до професійної підготовки для сталого розвитку в Німеччині свідчить, що задля кращої адаптації освіти для сталого розвитку в професійній освіті України необхідно поставити завдання щодо осмислення формування компетентності, орієнтованої на сталий розвиток, у майбутніх кваліфікованих робітників з урахуванням "Цілей сталого розвитку". Також необхідно активізувати наукові пошуки щодо формування означеної компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників із подальшим їх внесенням до стандартів професійної освіти.

Посилання

Bianchi, G., Pisiotis, U. & Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp The European sustainability competence framework.In Y. Punie, & M. Bacigalupo (Eds.). Publications Office of the European Union. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040

Cabinet of Ministers of Ukraine (March 3, 2021). On the approval of the National Economic Strategy for the period until 2030 (No179). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 [In Ukrainian].

De Haan, G., Holst, J., & Singer-Brodowski, M. (2021). Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) Genese, Entwicklungsstand und mögliche Transformationspfade. Zeitschrift des Bundesinstituts für Berufsbildung, 3(50), 10–14. https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/veroeffentlichungen/de/bwp.php/de/bwp/show/17293 [in German].

Euler, P. (2014). Nachhaltigkeit und Bildung. Plädoyer für ein sachhaltiges Verstehen herr-schender Widersprüche. In Umweltdachverband (Hrsg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung. Jahrbuch Krisen- und Transformationsszenarios. Frühkindpädagogik, Resilienz & Weltaktionsprogramm (S. 167–174). Forum Umweltbildung [in German].

European Comission. European Skills Agenda. (2020). https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

Ferández Caruncho, V., Kastrup J., & Nölle-Krug M. (2020). Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung in Berufen des Lebensmittelhandwerks und der Lebensmittelindustrie – Beiträge des BIBB-Modellversuchsschwerpunkts zum nachhaltigen Wirtschaften. http://www.bwpat.de/spezial17/fernandez_kastrup_noelle-krug_spezial17.pdf [in German].

Haiduk O. (2023). Professional education for sustainable development: European experience. In O.I. Lokshyna (Ed.). Pedagogical comparative studies and international education ‒ 2023: horizons of innovation. (p. 66–70). Institute of Pedagogy of the National Academy of Sciences of Ukraine; Krok. https://doi.org/10.32405/978-617-692-804-1 [in Ukrainian].

Haiduk, O.V., Herlyand, T.M., Kalenskyi, A.A., & Pyatnychuk, T.V. (2022). Development and application of eco-oriented pedagogical technologies for professional training of future qualified workers in the construction, agricultural and restaurant industries. IPO NAPN of Ukraine. https://lib.iitta.gov.ua/733669/ [in Ukrainian].

Hauff, Volker. (1987). Unsere gemeinsame Zukunft. Der BrundtlandBericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Greven: Eggenkamp [in German].

How the UN supports the Sustainable Development Goals in Ukraine. (n.d.). https://ukraine.un.org/uk/sdgs [in Ukrainian].

Kaiser, F., & Schwarz, H. (2022). Kritische Reflexionen zur Genese und aktuellen Verankerung der Nachhaltigkeit in den Mindeststandards der Ausbildungsordnungen. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung: Umsetzungsbarrieren und interdisziplinäre Forschungsfragen. 115–133. http://doi.org/10.3278/9783763970438 [in German].

Kastrup, J., Kuhlmeier, W., & Strotmann, Chr. (2021). Entwicklung nachhaltigkeitsbezogener Kompetenzen in der Ausbildung. Ein Strukturmodell für Lebensmittelhandwerk und –industrie. Zeitschrift des Bundesinstituts für Berufsbildung, 3(50), 10–14.https://www.bwpzeitschrift.de/de/bwp.php/de/publication/download/17284 [in German].

Kulalaieva, N., & Haiduk, O. (2022). Formation of future specialists' professional competence oriented on sustainable development: factors and algorithm of model development. Professional Pedagogics, 2(25), 23–31. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.23-31 [in Ukrainian].

Melzig, Christian, (2022). Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Was ist das und wie kann sie gelingen https://www.ueberaus.de/wws/berufsbildung-fuer-nachhaltige-entwicklung.php [in German].

President of Ukraine. (September 30, 2019). About the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030 (722/2019) https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 [in Ukrainian].

Semyhina, T., & Markevych, N. (2022). "Green" competences and "green" skills: a review of international experience. International scientific journal "Grail of Science", No 16, 400–406. https://doi.org/10.36074/grail-ofscience.17.06.2022.066 [in Ukrainian]

Simms, A. (2019). Economics is a failing discipline doing great harm – so let's rethink it. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/03/economics-global-economy-climate-crisis

Slopinski, A., Panschar, M.,Berding, F., & Rebmann, K. (2020). Nachhaltiges Wirtschaften zwischen Gesellschaft, Ökonomie und Bildung -Ergebnisse eines transdisziplinären Projekts. https://www.bwpat.de/spezial17/slopinski_etal_spezial17.pdf, [in German].

Stern, S., Kohli A., Steinemann, M., Petry Chr., & De Rocchi, A. (2020). Nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung. In Orientierungshilfe Nachhaltige Entwicklung in der Berufsbildung. Bern, 15 Dezember, (p. 9).

Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2021/01/orientierungshilfe.pdf.download.pdf/orientierungshilfe-nachhaltige-entwicklung_d.pdf [in German].

United Nations Sustainable Development AGENDA 21. (1992). In United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.

UNESCO. (2020). Education for sustainable development: a roadmap. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802.locale=en.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-12-2023

Як цитувати

Гайдук, О., & Каленський, А. (2023). Сталий розвиток у професійній освіті: зарубіжний досвід. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 56(4(56), 5–9. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.5-9

Номер

Розділ

Педагогіка