Навчальна дисципліна "Методологія військово-психологічних наукових досліджень" як елемент професійної підготовки майбутніх офіцерів-психологів

Автор(и)

  • Олена Кожедуб ВІКНУ
  • Анна Левенець ВІКНУ

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.10-13

Ключові слова:

дослідження, військово-психологічне наукове дослідження, навчальна дисципліна, структура та зміст навчальної дисципліни, наукова діяльність

Анотація

Вступ . Повномасштабне вторгнення росії на територію суверенної України детермінувало значні соціальні зрушення, у тому числі і зміни в програмах навчальних дисциплін. У роботі представлено опис навчальної дисципліни "Методологія військово-психологічних наукових досліджень", яка є елементом підготовки майбутніх офіцерів-психологів. Проаналізовано мету, зміст і структуру навчальної дисципліни, охарактеризовано форми організації навчального процесу та описано передбачувані результати.
Методи . У дослідженні використано методи аналізу, синтезу та узагальнення наукової, довідникової та методичної літератури. Системний аналіз робочої програми навчальної дисципліни дозволив визначити структуру навчальної дисципліни та функції її окремих елементів.
Результати . Необхідність опанування майбутніми офіцерами-психологами змісту навчальної дисципліни "Методологія військово-психологічних наукових досліджень" обґрунтована вимогами Стандарту вищої освіти України спеціальності 053 Психологія. Визначено, що навчальна дисципліна має два модулі – теоретичний і практичний. Формами організації навчального процесу є лекційні та практичні заняття, під час яких майбутні офіцери-психологи опановують теоретичні засади організації військово-психологічних наукових досліджень та розробляють проєкт своєї першої науково-дослідної роботи – курсової роботи. Результатом опанування змісту навчальної дисципліни є формування знань і вмінь щодо визначення об'єкта, предмета, мети та завдань наукового пошуку; розробка плану курсової роботи; підбір валідного психодіагностичного інструментарію; оформлення тексту роботи; підбір та оформлення згідно з вимогами списку використаних джерел.
Висновки. Здійснений структурно-функціональний аналіз змісту навчальної дисципліни "Методологія військово-психологічних наукових досліджень" розкриває особливості підготовки майбутніх офіцерів-психологів.

Посилання

Bezverkhnii, O.S. (2021). Theoretical and methodological foundations of self-realization of the individual in conditions of transformational changes. Writings.

Bochelyuk, V.Y., & Bochelyuk, V.V. (2008). Methodology and organization of scientific research in psychology: Center of educational literature.

Bochelyuk, V.Y. (2010). Theoretical and methodological principles of professional training of psychologists. Classic. private university.

Furman, A.V. (2013). Methodology of paradigmatic research in social psychology. Economic thought.

Heiko, E.V. (Ed.) (2019). Theoretical and methodological foundations of Ukrainian psychology. Vanguard.

Hryban, H.P. (2008). Theoretical-methodological, psychologicalpedagogical and scientific-valeological principles of complex and systematic solution of the problems of physical education of students. Ruta.

Knyzhkova palata Ukrainy imeni Ivana Fedorova. (2016). Bibliographic reference. General provisions and rules of drafting. DSTU 8302:2015. SE "UkrNDNC".

Kryukova, M.A. (2020). Theoretical-methodological problems of psychology. Odesa Law Academy National University.

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019). Standard of higher education of Ukraine in the field of knowledge 05 Social and behavioral sciences, specialty 053 "Psychology". (from April 24, 2019, No. 565). https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20 standarty/2021/07/28/053-Psykholohiya-bakalavr.28.07-1.pdf

Muzyka, O.L.,& Demyanchuk, Yu.Yu. (Ed.) (2012). Psychological research. Iss. 4. Zhytomyr Ivan Franko State University.

Panok, V.G. (2010). Practical psychology. Theoretical and methodological foundations of development. Technoprint.

Panok, V.G. (2023). Psychological research in the conditions of war: problems and tasks. Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 5(1), 1–12.

Pyroh, H.V. (2022). Methodology of scientific research. Zhytomyr Ivan Franko State University.

Turynina, O.L. (2018). Methodology and methods of psychological research: teaching method. SE "Ed. "Staff" house.

Shymko, V.A. (2007). Methodology of research in the psychology of activity: analysis of established approaches and search for perspectives. Problems of extreme and crisis psychology, UCSU, Vol. 1. 346–354

##submission.downloads##

Опубліковано

30-12-2023

Як цитувати

Кожедуб, О., & Левенець, А. (2023). Навчальна дисципліна "Методологія військово-психологічних наукових досліджень" як елемент професійної підготовки майбутніх офіцерів-психологів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 56(4(56), 10–13. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.10-13

Номер

Розділ

Педагогіка