Соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей в умовах правового режиму воєнного стану

Автор(и)

  • Олександр Джус Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Андрій Беспалько Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Дар'я Кравець Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.41-45

Ключові слова:

соціальний супровід, соціальний захист, соціальні послуги, військовослужбовці та члени їхніх сімей, воєнний стан

Анотація

Вступ . Розглянуто питання соціального супроводу військовослужбовців і членів їхніх сімей в умовах дії правового режиму воєнного стану. Проаналізовано підходи різних науковців до визначення поняття "соціальний супровід"; здійснено обговорення основних підходів до визначення проблем і потреб особового складу; у контексті правового режиму воєнного стану визначено основні види соціальних послуг, що можуть надаватися військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Теоретичний аналіз наукових джерел з питання соціального супроводу військовослужбовців і членів їхніх сімей в умовах правового режиму воєнного стану дозволяє стверджувати, що він (соціальний супровід) спрямований на різні категорії персоналу і призначений мінімізувати й стабілізувати широкий спектр дестабілізуючих внутрішніх та зовнішніх чинників. Довготривалий процес соціального супроводу спрямований на керівництво і реалізацію різноманітних соціальних програм та проєктів, які сприяють добробуту і соціальному благополуччю військовослужбовців та їхніх утриманців під час мирного часу та в умовах війни. Соціальний супровід у загальній системі морально-психологічного забезпечення ЗСУ є невід'ємним елементом загальної ієрархічної структури із чітко виокремленою метою та завданнями, спрямованими на формування соціальної стабільності у військових частинах (підрозділах).
Методи . Aнaлiз, узагальнення, порівняння, cиcтeмaтизaцiя нaукoвиx джeрeл щодо прoблeми дocлiджeння з мeтoю
тeoрeтичнoгo aнaлiзу поняття "соціальний супровід".
Результати . За результатами теоретичного аналізу наукових джерел із запропонованої проблеми дослідження визначено сутність і зміст поняття "соціальний супровід", виокремлено структуру та основні завдання. Встановлено, що основні завдання соціального супроводу в ЗСУ реалізуються шляхом надання послуг із соціальної адаптації та реадаптації, соціальної підтримки, моніторингу соціальних процесів у військовій частині (підрозділі).
Висновки . Організація та здійснення соціального супроводу насамперед передбачає визначення індивідуальних проблем і потреб військовослужбовців та членів їхніх сімей. Соціальна робота в ЗСУ має інтегративний характер, де визначна роль належить командирам усіх рівнів та соціальним працівникам. Основні цілі системи соціального супроводу в ЗСУ полягають у тому, щоб забезпечити соціальну стабільність, знизити рівень соціальної напруги, мінімізувати вплив деструктивних чинників на рівень соціального благополуччя військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Посилання

Bezpalko, O.V. (2010). Social design. University named after B. Hrinchenko, Institute of Psychology and Soc. pedagogy [In Ukrainian].

Bespalko, A.O., & Shumeiko, A.P. (2019). Basics of military and social work in the Armed Forces of Ukraine and the armies of the world's leading countries. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Social work, 1(5), 6–10 [In Ukrainian].

Didyk, N.F. (2018). Socio-psychological support of family members of servicemen as a factor influencing the morale-psychological state of a soldier during tasks in the ATO zone. Ukrainian Psychological Journal, 1(7), 41–57. https://lib.iitta.gov.ua/711671/1/2041-57.pdf

Fellman, M. (1995). Citizen Sherman: A life of William Tecumseh Sherman. Lawrence: University of Kansas Press [In English].

Gerasimenko, O.V., & Horbenko I.M. et al. (2023). Social support of servicemen of the Armed Forces of Ukraine and their family members: practical aspects of the activities of officials of military units, territorial centers of recruitment and social support: methodical guide. (Ed.). V. Klochkova. NDC of the State Department of the Armed Forces of Ukraine [In Ukrainian].

Ministry of Defense of Ukraine. (2014). On the approval of the Instructions on the organization of social security work for persons discharged from military service in the Armed Forces of Ukraine and their family members (Order dated 12.31.2014 No. 937). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-15#Text

Vitsukaeva, K.M. (2017). Social support of the client. Bukaev Vadim Viktorovych publishing house [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

30-12-2023

Як цитувати

Джус, О., Беспалько, А., & Кравець, Д. (2023). Соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей в умовах правового режиму воєнного стану. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 56(4(56), 41–45. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.56.41-45

Номер

Розділ

Право