ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • О. Бондаренко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.46.9-12

Ключові слова:

професійна готовність офіцера, освітній процес ВВНЗ та ВНП ЗВО, формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності, вихователь військового ліцею, педагогічна проблема

Анотація

Розглянуто готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях як теоретичну, так і практичну складову, оскільки лише в поєднанні з практикою можна правильно зорієнтуватися в освітньому процесі ВВНЗ та ВНП ЗВО під час виконання поставлених завдань щодо професійної підготовки офіцерів тактичного рівня та особливостей оцінки кінцевих результатів підготовки. Науково обґрунтовано мету і результат професійної підготовки. Оскільки головною метою будь-якого ВВНЗ є підготовка випускників до професійної діяльності, то головним орієнтиром і основою для розв'язання проблем формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності має стати сутність цієї діяльності, що відображає сукупність її глибинних зв'язків, відношень і внутрішніх законів.

Аналіз наукових праць надав підстави обґрунтувати авторське визначення готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності у військовому ліцеї, яка передбачає формування цілісного особистісного утворення внаслідок спеціальної фахової та психолого-педагогічної професійної підготовки, що забезпечує перехід до якісно нової для курсанта форми життєдіяльності як майбутнього офіцера ЗСУ й є сукупністю взаємозумовлених і взаємопов'язаних компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного та рефлексивного. Розглянуті критерії – важлива і визначальна ознака, яка характеризує різні якісні аспекти сутності та специфіку професійної діяльності військовослужбовця. Професійна діяльність офіцера ЗСУ у військовому ліцеї вирізняється високим ступенем соціальної відповідальності, консервативності ціннісних орієнтацій, чіткою регламентацією умов її здійснення. У професійному середовищі військового ліцею значно зростає роль соціально зумовлених характеристик і умов діяльності як викладацького складу, до якого належать офіцери ЗСУ, так і учнів (ліцеїстів). Оволодіння професією офіцера ЗСУ – це не тільки здатність ефективно виконувати службові обов'язки, а й сприйняття відповідного способу життя, мислення, системи норм і цінностей.

##submission.downloads##

Опубліковано

01-03-2021

Як цитувати

Бондаренко, О. (2021). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 46(2(46), 9–12. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.46.9-12

Номер

Розділ

Педагогіка