ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОГРАМИ ОФІЦЕРА-ПСИХОЛОГА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. Юрков Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.46.28-32

Ключові слова:

професіограма офіцера-психолога, професійна підготовка військовослужбовців, теоретична підготовка, знання, вміння, навички

Анотація

Професіограма офіцера-психолога ЗСУ чітко визначає, чим займається цей фахівець, які види діяльності домінують у його роботі та які якості забезпечують успішність виконання його посадових обов'язків. Професіограма відповідає на запитання: яка діяльність аналізується і що є предметом та метою цієї діяльності; які критерії оцінки ефективності професійної діяльності; чим зумовлена ефективність професійної діяльності; які фактори впливають на психіку військового фахівця; які особливі вимоги пред'являються до військових. На підставі отриманих і математично опрацьованих результатів анкетування згідно з анкетним опитуваннм експертів розраховано професійно важливі якості готовності офіцера-психологадо професійної діяльності в ЗСУ. Визначено показники професійно-важливих (необхідних) якостей, а саме: морально-вольові та емоційні рисиофіцер-психолога ЗСУ. На основі науково-практичного аналізу розроблено компетентності, яких набувають при формуванні готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в ЗСУ і які мають бути сформовані як результат професійної підготовки, зокрема такі: орієнтація у складних умовах бойової обстановки; здатність приймати оптимальні рішення та ставити завдання підпорядкованим підрозділам в бойовій обстановки на основі аналізу отриманої інформації; оцінка обстановки і проведених тактичних розрахунків; розробка та ведення бойових документів. Професіограма чітко визначає, чим займається цей фахівець, які види діяльності у нього домінують і які якості забезпечують успішність виконання його посадових обов'язків. Підготовка сучасного офіцера-психолога ЗСУ має на меті забезпечити гармонійний розвиток особистості офіцера ЗСУ, що активує усі закладені в ньому потенційні можливості. Військовий психолог повинен бути підготовленим до практичної діяльності в результаті опанування професійними знаннями, навичками та вміннями (запланований результат навчання), теоретичної підготовленості, сформованості професійних компетентностей військовослужбовця.

##submission.downloads##

Опубліковано

02-05-2021

Як цитувати

Юрков, А. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІОГРАМИ ОФІЦЕРА-ПСИХОЛОГА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 46(2(46), 28–32. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.46.28-32

Номер

Розділ

Педагогіка