СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ НА ОСНОВІ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • А. Лукіянчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • П. Савков Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • М Циба Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • М. Полтавський Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Ключові слова:

системи підтримки, прийняття рішень, ГІС-технології, просторовий аналіз

Анотація

Сучасні ЗС є складною системою з безліччю підсистем, функціонування яких визначено великою кількістю процесів, які  дозволяють  досягти  мети  її  функціонування  з  відповідною  ефективністю.  Розглянуто  проблему  дослідження функціонування  ЗС  за  різних  умов,  що  можуть  виникати  у  ході  ведення  бойових  дій (операцій).  Знання  про функціонування ЗС за умов оперативно-тактичної обстановки дозволяють офіцерам органів військового управління приймати обґрунтовані рішення щодо ведення бойових дій (операцій). Системи підтримки прийняття рішень (СППР) відігрівають важливу роль при вирішенні питань управління складними бойовими діями (операціями), процесами та

системами на різних рівнях обробки інформації. Просторові системи підтримки прийняття рішень створюються з використанням  технології  географічних  інформаційних  систем.  Географічна  інформаційна  система (ГІС) – це програмно-апаратний комплекс, призначений для збору, керування, аналізу і відображення територіально-розподіленої інформації. ГІС забезпечують підтримку бази даних, яка розроблена задля ефективної організації пам'яті просторових даних, а також зв'язок між інтерфейсом користувача і базою даних, щоб користувач зміг робити запити й аналізувати

ці  просторові  дані.  Розробка  і  вдосконалення  програмного  забезпечення  ГІС  уможливили  практичне  застосування готового до використання програмного забезпечення, щоб побудувати просторову систему підтримки прийняття рішень. Прикладом такого типу програмного забезпечення є ГІС ArcInfo8 підприємства ESRI. ArcInfo, а також продукт настільного відображення MapInfo. Системи підтримки прийняття рішень, як і системи підтримки вибору рішень, забезпечують необхідною інформацією особу, яка приймає рішення (ОПР), для прийняття індивідуальних і групових рішень.  Дані  надходять  із  систем  оперативного  управління,  із  власної  бази  даних,  а  також  зі  сховищ  даних.

Ефективність  використання  системи  підтримки  прийняття  рішень  обумовлена  можливістю  розглядати  значну кількість альтернатив, використовувати моделі при аналізі інформації, формуванні різних альтернатив та їхньої оцінки за обраними критеріями, а також оцінки наслідків прийнятого рішення.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

02-04-2021

Як цитувати

Лукіянчук, А., Савков, П., Циба, М., & Полтавський, М. (2021). СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ НА ОСНОВІ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 46(2(46), 70–73. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/767

Номер

Розділ

Геопросторова підтримка