Дослідження мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

Автор(и)

  • А. Самелюк

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.50.17-23

Ключові слова:

мотивація, іноземна мова, курсанти немовних спеціальностей вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (ВНП ЗВО), вища освіта, методи підвищення мотивації

Анотація

Викладання іноземної мови в системі вищої освіти має ряд особливостей, зумовлених перспективами викорис-
тання її в подальшій професійній діяльності здобувачів, а також професійно детермінованими особливостями сприйняття інформації та комунікативними аспектами, пов'язаними з фаховою спеціалізацією. Сформованість на високому рівні мотиваційних засад до вивчення іноземної мови однозначно позитивно і визначально впливає на успішність опанування іноземної мови здобувачами. Увага до процесу викладання іноземної мови (англійської) для курсантів військових
спеціальностей має значний резонанс у світлі перспектив інтеграції України з країнами євроатлантичного партнерства, про що йдеться у відповідних нормативно-регуляторних державних документах. Досліджено стан мотивації до
вивчення іноземної мови у курсантів військових спеціальностей ЗВО та розробці за його результатами плану-проспекту до подальшого контрольно-формувального впливу на позитивні мотиваційні засади майбутніх офіцерів у процесі вивчення іноземної (англійської) мови, що в перспективі сприятиме досягненню курсантами достатнього рівня компетентнісного оволодіння нею (з орієнтацією на функціональний рівень оволодіння іноземною мовою відповідно до мовних стандартів НАТО STANAG 6001). Відображено перший етап дослідження (констатувальний експеримент, теоретико-узагальнювальний аналіз і планування та визначення подальших кроків у плані-проспекті), на якому було залучено 125 курсантів). З'ясовано, що усередньому в групі курсантів превалює достатній рівень сформованої мотивації до вивчення іноземної мови. Визначено наступні етапи дослідження, якими мають стати: по-перше, імплементація наразі орієнтовно-прогностичних, гіпотетичних (потенційно можуть піддаватися корекції у процесі втілення наступних
етапів експериментального дослідження) та узагальнено наведених методів стимулювання мотивації під час вивчення англійської мови (через активне застосування методів особистісно орієнтованого навчання); по-друге, перевірка набутого рівня мотивації в середовищі сталого складу групи респондентів військових спеціальностей. Результати намічених наступних етапів експерименту та аналіз їхньої кореляції з презентованими висновками будуть наведені у подальших публікаціях.

##submission.downloads##

Опубліковано

08-09-2022

Як цитувати

Самелюк, А. (2022). Дослідження мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 50(2 (50), 17–23. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.50.17-23

Номер

Розділ

Педагогіка