Сутність і структура готовності майбутніх військових психологів до професійної службово-бойової діяльності в Збройних Силах України

Автор(и)

  • А. Юрков

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.50.24-26

Ключові слова:

професійна діяльність військовослужбовця, готовність військових психологів, психологічний супровід

Анотація

На підставі аналізу останніх публікацій і результатів наукових досліджень педагогічної, психологічної, військової спеціальної тематики встановлено, що у військовій психолого-педагогічній науці не достатньо розглядається проблематика готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в ЗСУ. Проаналізовано проблеми формування готовності військового психолога до ефективної професійної діяльності у ЗСУ в бойових умовах. Уточнено зміст дефініції "готовність військового психолога до професійної діяльності у ЗСУ" в контексті окресленої проблеми. Встановлено, що поняття "готовність військового психолога до професійної діяльності в ЗСУ" насамперед є передумовою ефективного виконання службово‐бойової діяльності. Досліджено, що під психологічним супроводом професійної діяльності військовослужбовців, який проводить військовий психолог у бойовій частині, розуміється сукупність заходів, спрямованих на підтримку професійної придатності, психологічної готовності до професійної діяльності та стійкості до впливу стрес‐факторів службово‐бойової обстановки. Окреслено, що психологічне супроводження складається з двох компонентів: психологічної підтримки, психологічної допомоги. Готовність як складне новоутворення особис-
тості містить не тільки когнітивний та операційний компоненти, а й мотиваційний, вольовий та аксіологічний складники, що забезпечує стійке прагнення до ефективного виконання діяльності. Усі складники готовності підпорядковуються тій діяльності, показником успішної реалізації якої і виступає готовність. Готовність майбутніх психологів до
професійної діяльності в ЗСУ є важливою умовою ефективної діяльності особистості.

##submission.downloads##

Опубліковано

08-09-2022

Як цитувати

Юрков, А. (2022). Сутність і структура готовності майбутніх військових психологів до професійної службово-бойової діяльності в Збройних Силах України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 50(2 (50), 24–26. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.50.24-26

Номер

Розділ

Педагогіка