Категорія "військове майно" як обʼєкт адміністративно-правового регулювання

Автор(и)

  • О. Капінус

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.50.91-94

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, військове майно, майно, поняття, юридична категорія

Анотація

Виокремлено категорії і поняття як форми людського мислення і відповідно до законів логіки проаналізовано, як між собою співвідносяться "майно" та "військове майно" як юридичні категорії. Доведено, що майно за загальним правилом має такі кваліфікаційні ознаки: цивілістична/ господарська природа, вартісне визначення та облік у передбаченій законом формі. Щодо військового майна, то поряд з вищевказаними ознаками існують специфічні, які свідчать про адміністративно-правову природу військового майна, особливо з огляду на відносини, предметом яких
воно є, а саме: політична зумовленість; централізація управління військовим майном; імперативне регулювання військовим майном; превалювання заходів примусового характеру; спеціальний правовий режим військового майна. Зазначено, що законодавець у поняття правового режиму майна вкладає поняття майна, перелік органів, які здійснюють управління ним, особливості його статусу, порядок обліку та списання військового майна, правила щодо його формування і відчуження. Акцентовано увагу на тому, що "юридична категорія" – родове поняття для сукупності правових явищ, фактів, елементи змісту і форми яких надають кожній категорії характерні юридичні риси і відокремлюють її від інших категорій. Зроблено висновок про те, що така юридична категорія, як військове майно, є родовим міжгалузевим поняттям. Визначено, що військове майно як юридична категорія – це державне матеріальне благо з певною економічною, господарською корисністю та властивими характеристиками, яке тимчасово або на постійній основі передається в розпорядження військовим частинам, установам та організаціям для забезпечення
виконання завдань ЗС України за призначенням.

##submission.downloads##

Опубліковано

08-09-2022

Як цитувати

Капінус, О. (2022). Категорія "військове майно" як обʼєкт адміністративно-правового регулювання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 50(2 (50), 91–94. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2022.50.91-94

Номер

Розділ

Право