Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Борис ПОПКОВ, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Військового інституту з наукової роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (popkov311@univ.kiev.ua) (Scopus, ORCID).

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

 Ольга СОКОЛІНА, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (olha.sokolina@knu.ua) (ORCID).

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

 Іван БАХОВ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу (Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна) (bakhov@ukr.net) (Scopus, ORCID, Google Scholar)

 Надія ЧЕРНУХА, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (nm_chernukha@ukr.net) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Вадим РИЖИКОВ, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (vadr66@ukr.net) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Андрій КУЧЕРЯВИЙ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри військової педагогіки і психології Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (ankuchalex@gmail.com) (Web of Science, ORCID, Google Scholar).

 Андрій КАЛЕНСЬКИЙ, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання (Інститут професійної освіти НАПН України, Київ, Україна) (kalenskyandrii@gmail.com) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar).

 Іван ЮНИК, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології (Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна) (i.yunyk@knute.edu.ua) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar).

Юлія МЕЛЬНИКОВА, доктор соціальних наук, старший науковий співробітник кафедри педагогіки соціально-гуманітарного факультету (Клайпедський університет, Клайпеда, Литовська Республіка) (Julija.Melnikova@ku.lt) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Александра БАТУЧІНА, кандидат педагогічних наук, доцент центру соціальної географії і регіональних досліджень (Клайпедський університет, Клайпеда, Литовська Республіка) (aleksandra.ro@gmail.com) (Web of Science, ORCID).

Інга ІЖДОНАЙТЕ-МЕДЖЮНЕНЕ, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник науково-дослідницьких робіт (Університет прикладних соціальних наук, Клайпеда, Литовська Республіка) (inga.medziuniene@dest.smk.lt) (ORCID, Google Scholar).

 Євгенія МАРУНЯК, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, директор Інституту географії Національної академії наук України (Національна академія наук України, Київ, Україна) (emgeooffice@gmail.com) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Сергій ЛІСОВСЬКИЙ, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут географії НАН України, Київ, Україна) (salisovsky@gmail.com) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Антон ГОРДЄЄВ, доктор географічних наук, заступник директора з наукової роботи (Державна установа «Науковий гідрофізичний центр НАН України», Київ, Україна) (Gordeev@nas.gov.ua) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar).

 Віталій ЗАЦЕРКОВНИЙ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геоінформатики Навчально-наукового інституту «Інститут геології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (vitalii.zatserkovnyi@gmail.com) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar).

 Олександр КОБЕЦЬ, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна) (Kobezalex59@ukr.net) (ORCID, Google Scholar).

 Борис ЯКИМЧУК, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології, декан факультету початкової освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна) (boris.yakimchuk@udpu.edu.ua) (Scopus, ORCID, Google Scholar).

 Владислав КАРЕЛІН, доктор юридичних наук, викладач кафедри правового забезпечення Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) (vlad.karelin1989@ukr.net) (Scopus, ORCID, Google Scholar).