Редакція

Головний редактор:

Борис ПОПКОВ – кандидат військових наук, старший науковий співробітник, заступник начальника інституту з наукової роботи, Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

Відповідальний редактор:

Ольга СОКОЛІНА – кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

Адреса редакції:

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

вул. Юлії Здановської, 81

Київ, 03189, Україна

тел.: +38 (044) 521-32-34 (гол. редактор); +38 (044) 521-32-89 (дод. 61-22) (відповідальний редактор)

E-mail: military.bulletin@knu.ua

Веб-сайт: https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/home

Сторінка у Facebook