Склад рецензентів

Олександр ДІДЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, заступник начальника кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності (Національна академія Державної прикордонної служби України, Хмельницький, Україна)   
https://orcid.org/0000-0002-7900-6047

 

Олег ПРОХОРОВ – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник начальника Військового інституту з навчальної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-3246-8850

 

Олег ЗАРІЧАНСЬКИЙ – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-6934-9521

 

Валентин ЗЛАТНІКОВ – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри військового перекладу військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-7019-9551

 

Юрій ШИРОБОКОВ – доктор психологічних наук, доцент, начальник науково-дослідної лабораторії морально-психологічного забезпечення Наукового центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-7220-7340

 

Олег КОКУН – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України, заступник директора з науково-інноваційної роботи (Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0003-1793-8540

 

Ольга КОРНІЯКА – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології (Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0003-1471-9238

 

Олександр САФІН – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-5745-8635

 

Катерина КРАВЧЕНКО – кандидат психологічних наук, науковий співробітник науково-дослідного центру Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-8140-1759

 

Ігор ЛЮТИЙ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-3561-2432

 

Олена ЛЮБКІНА – доктор економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-8245-8300

 

Оксана ЖИЛІНСЬКА – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-8366-0474

 

Антоніна ШОЛОЙКО – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0003-1239-4281

 

Тетяна ЗАТОНАЦЬКА – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-9197-0560

 

Наталія ТКАЧЕНКО – доктор економічних наук, професор, директор Інституту післядипломної освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-6312-4586

 

Ксенія КУРКОВА – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт (Науково-дослідний інститут публічного права, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-4259-5511

 

Сергій НЕНЬКО – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного кримінального права і процесу, ректор (ЗВО "Міжнародний університет бізнесу і права", Херсон, Україна)
https://orcid.org/0000-0003-2473-2823

 

Сергій ЗАПОТОЦЬКИЙ – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-3515-4187

 

Людмила ДАЦЕНКО – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)  
https://orcid.org/0000-0001-9079-8041

 

Сергій УЛІГАНЕЦЬ - кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)       https://orcid.org/0000-0002-9960-6752

 

Едуард БОНДАРЕНКО – доктор географічних наук, професор, професор кафедри геодезії та картографії географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-2295-146X

 

Тамара КУРАЧ – кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії та картографії географічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-5989-9431

 

Наталія ЛИТВИНЕНКО – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу геоінофрмаційних технологій науково-дослідного центру Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-2203-2746

 

Людмила МЕЛЬНИК – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу геоінформаційних технологій науково-дослідного центру Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-2932-3773