Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

У Збірнику наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка висвітлюються актуальні проблеми з техніки, інформаційних технологій, системного аналізу, воєнної безпеки, географії, менеджменту та педагогіки перш за все у сфері оборони, національної безпеки та оборонно-промислового комплексу.


    

Голова редакційної колегії: Лєнков С.В., доктор технічних наук, професор;

Члени редакційної колегії: Барабаш О.В., доктор технічних наук, професор; Білик Л.І., доктор педагогічних наук, професор; Вишнівський В.В., доктор технічних наук, професор; Вербицький В.В., доктор педагогічних наук, професор; Жердєв М.К., доктор технічних наук, професор; Замаруєва І.В., доктор технічних наук, професор; Заславський В.А., доктор технічних наук, професор; Лепіх Я.І., доктор фізико-математичних наук, професор; Марушкевич А.А., доктор педагогічних наук, професор; Мокрицький В.А., доктор технічних наук, професор; Оксіюк О.Г., доктор технічних наук, професор; Пономаренко Л.А., доктор технічних наук, професор; Плахотнік О.В., доктор педагогічних наук, професор; Сейко Н.А., доктор педагогічних наук, професор; Слюсаренко Н.В., доктор педагогічних наук, професор; Толубко В.Б., доктор технічних наук, професор; Шарий В.І., доктор військових наук, професор; Шаронова Н.В., доктор технічних наук, професор; Шворов С.А., доктор технічних наук, професор; Ягупов В.В., доктор педагогічних наук, професор.

Зареєстровано Міністерством юстиції України, свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 11541 – 413Р від 21.07.2006 р.

Відповідно до Наказу МОН України від 16.05.2016 № 515 «Збірник наукових праць ВІКНУ імені Тараса Шевченка» внесено до переліку наукових фахових видань із технічних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Затверджено: Вченою радою Військового інституту.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка