Редакційний штат

 Голова редакційної колегії:

 

Лєнков С.В.

доктор технічних наук, професор, ВІКНУ;

 

Члени редакційної колегії:

 

Анісімов А.В.

доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. НАНУ, КНУ;

Барабаш О.В.

доктор технічних наук, професор, ДУТ;

Гунченко Ю.О.

доктор технічних наук, доцент, ОНУ;

Жиров Г.Б.

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, КНУ;

Заславський В.А.

доктор технічних наук, професор, КНУ;

Карпінський М.П.

доктор технічних наук, професор; Університет у Бєльсько-Бялій (Польща)

Лепіх Я.І.

доктор фізико-математичних наук, професор, ОНУ;

Петров О.С.

доктор технічних наук, професор, УНТ, Краків (Польща)

Погорілий С.Д.

доктор технічних наук, професор, КНУ;

Толок І.В.

кандидат педагогічних наук, доцент, КНУ;

Хайрова Н.Ф.

доктор технічних наук, професор, НТУ «ХПІ»;

Хлапонін Ю.І.

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, КНУБіА;

Шаронова Н.В.

доктор технічних наук, професор, НТУ «ХПІ».

 

 

Відповідальні за макет:

Ряба Л.О., Солодєєва Л.В