ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ З ОБРОБЛЕННЯ ДАННИХ В ОРГАНАХ РОЗВІДКИ

Автор(и)

  • В.В. Маміч
  • А.М. Берназ
  • Ю.А. Максименко
  • С.А. Попов
  • Д.Ю. Шаршаткін

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/77-10

Ключові слова:

структурована інформація, інформаційно-аналітична робота, алгоритм дій, інформаційні технології, інструмент боротьби, автоматизовані інформаційні системи, інформація як особливий вид ресурсу

Анотація

Актуальним питанням сьогодення стало широке впровадження сучасних інформаційних технологій, на думку вчених, воно є безумовною вимогою часу та стало невід’ємною відзнакою роботи сучасних органів управління. В сучасних умовах у галузі інформаційних технологій завжди існували два взаємодоповнюючих один одного напрямки розвитку: системи, орієнтовані на операційну обробку даних – системи обробки даних та системи,орієнтовані на аналіз даних – системи підтримки прийняття рішень. На сучасному етапі інформатизації аналітичної роботи новий підхід знайшов своє вираження в концепціях банків даних (БнД). Банк даних – це інформаційна система, що включає комплекс спеціальних методів і засобів для підтримки динамічної інформаційної моделі галузі свого застосування з метою інформаційного обслуговування користувачів. При цьому вхідна інформація (підготовлена до введення в інформаційну модель і така, що є результатом роботи підсистем збору і реєстрації інформації в АСУ), а також вихідна інформація (отримана в результаті обробки інформації, укладеної в моделі, і, що надходить на вхід підсистем розподілу і відображення інформації в АСУ) не розглядаються як частина інформаційної моделі. Задача підтримки інформаційної моделі в необхідному стані полягає в тому, щоб у БнД виконувалися операції збереження і модифікації інформаційної моделі відповідно до виникаючих змін в складі об’єктів предметної галузі, зв’язках між ними і їхнім станом. Задача забезпечення інформаційних запитів користувачів має два аспекти, які необхідно враховувати при проектуванні БнД. Перший аспект – це визначення меж конкретної предметної галузі і розробка відповідної інформаційної моделі. Другий аспект – розробка банку даних, орієнтованого на ефективне обслуговування запитів користувачів. На сьогоднішній день впровадження банку даних і нових технологій обробки інформації дозволить отримати значне підвищення швидкості та ефективності в аналітичної роботі розвідувально-інформаційних підрозділів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-20

Як цитувати

Маміч, В., Берназ, А., Максименко, Ю., Попов, С., & Шаршаткін, Д. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ З ОБРОБЛЕННЯ ДАННИХ В ОРГАНАХ РОЗВІДКИ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (77), 117–124. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/77-10

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ