МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ WEB-ДОДАТКІВ

Автор(и)

  • В.М. Джулій ХмНУ
  • Ю.О. Гунченко ОНУ
  • Д.В. Чешун ХмНУ

Ключові слова:

веб-додатки, контролери, моделі, представлення, програмний код, метод, алгоритм, структурний синтез, інтернет-технології

Анотація

Веб-додатки оперують величезними обсягами даних, в тому числі і персональними даними
(такими як номери кредитних карт), що пред'являє високі вимоги до програмного коду. У той же
час, велика тривалість розробки, погодження та затвердження міжнародних і національних
стандартів призводить до їх консерватизму, а також до хронічного відставання вимог і
рекомендацій цих документів від сучасної практики та технології створення складних систем.
Сучасні методи розробки програмних засобів, їх уніфікація та стандартизація не повною мірою
враховують специфіку розробки веб-додатків з використанням вільних інтернет-технологій.
Проблема полягає у відсутності чітких рекомендацій по розробці файлів вихідного коду
контролерів, моделей і представлень та специфікації їх взаємозв'язків. Структурний синтез веб-
додатка є багатогранною проблемою, що містить повністю невирішені питання синтезу як всієї
архітектури в цілому, так і вихідного коду рівнів моделей, представлень і контролерів. Існуючі
стандарти розробки регламентують тільки протоколи взаємодії веб-додатків і недостатньо
враховують їх специфіку. Низький поріг входження в технологію для розробника створює
можливість появи веб-додатків, програмний код яких не відповідає вимогам якості. Внаслідок
цього, розроблюваний програмний код веб-додатків не уніфікований і не стандартизований.
Розглянуті методи хоч і покращують такі показники якості, як структурність і 

повторюваність, але при цьому погіршують критерії простоти конструкції та можливість
модифікацій.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що існує необхідність створення
методів і алгоритмів оптимізації розробки веб-додатків, які включали б в себе питання зберігання
(синтез рівня моделей) і взаємодії (синтез рівня контролерів).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Як цитувати

Джулій, В., Гунченко, Ю., & Чешун, Д. (2018). МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ WEB-ДОДАТКІВ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (56), 107–114. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/228

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ