АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СТРУКТУРНОЇ ЗБІРКИ WEB-ДОДАТКІВ

Автор(и)

  • І.В. Муляр ХмНУ
  • В.М Лоза ВІКНУ
  • С.Б. Войнарович ХмНУ

Ключові слова:

Web-додаток, семантична модель, компонентна збірка, автоматизована система

Анотація

У статті розглядається автоматизована компонентна збірка Web-додатків. Існує велика
кількість готових рішень по компонентній збірці, але такі рішення мають ряд недоліків, які
хотілося б мінімізувати під час побудови власного проекту. Основним завданням дослідження є
створення моделі для компонентної збірки, яка буде базуватись на семантичній моделі.
У процесі роботи пропонується розглянути компоненту збірку, як інформаційну систему.
Також велика увага приділяється структурному синтезу. Приводяться приклади представлення
результатів структурного синтезу даних. Виконано опис основних методів структурного
синтезу та їх графічні схеми. Слід виділити три основні рівні компонентної збірки: процесний,
компонентний та фізичний. Після аналізу було запропонованно ряд логічних припущень, які
згодом будуть використовуватись у створені семантичної моделі. Було взято семантичну модель,
що використовується як основа для побудови бази знань онтологічного типу.
Основним рішенням у ств оренні майбутньої системи автоматизованої збірки є розбиття
трьох окремих систем на підсистеми, які успішно взаємодіють одна з одною. Така система має
доступ до бази даних, яка постійно поповнюється вхідними даними. Вхідні дані проходять етап
аналізу та форматування і у будь-який час можуть викликатись, як готові рішення для
компонентної збірки. Звертання до бази даних відбувається у вигляді запитів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Як цитувати

Муляр, І., Лоза, В., & Войнарович, С. (2018). АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СТРУКТУРНОЇ ЗБІРКИ WEB-ДОДАТКІВ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (56), 132–138. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/231

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ