ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЯ КУТОВИХ МЕТОДІВ МАНІПУЛЯЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ

Автор(и)

  • І.І. Чесановський НАДПСУ
  • Д.О. Волинець НАДПСУ
  • Д.О. Левчунець ХНУ

Ключові слова:

вейвлет, фільтрація, трешхолдинг, метод головних компонент, квадратурна модуляція

Анотація

У роботі описано багатомірне розширення загальновідомого методу вейвлет-фільтрації
(трешхолдингу) та його адаптація до задачі фільтрації сигналів із кутовою маніпуляцією.
Дана пропозиція посідає місце серед різноманіття сучасних підходів поєднання стратегії
вейвлет обробки та інструментів аналізу даних, для вирішення проблеми вичленення ознак
сигналу в регресійних моделях.
Багатомірне розширення методу вейвлет-фільтрації, за рахунок комбінування прямого
багатоканального узагальнення класичного аналізу для скалярних сигналів разом із методом
головних компонент, дозволяє проводити обробку даних із наявним просторово-корельованим
шумом.
Зважаючи, на властивість символів трансльованого сигналу та їх вейвлет-перетворення до
комутації, доречно використати її для виділення корисної складової. Так, коваріаційна матриця
трансльованого сигналу (та шуму) містить зв’язок між інформаційними компонентами.
Інтерпретація одноканальної символьної послідовності у вигляді багатоканального сигналу
дозволила використати запропонований метод обробки.
У порівнянні із класичною стратегією вейвлет обробки, кроки 2-4 є нововведеними та
мають на меті використати зв’язок між інформаційними компонентами трансльованих
символів. Таким чином, енергія сигналу в основному сконцентрована в декількох великих вейвлет-
коефіцієнтах адаптивно обраних на основі вейвлет-трешхолдингу, оскільки коефіцієнти нижче
порогового рівня можуть бути віднесені до адитивного шуму. Дійсно, вирішальною особливістю
при зміні базису є об'єднання всіх базисних функції в кожному символі, вводячи таким чином певну
надлишковість, що веде до кращої оцінки основних ознак (як екстремуми або сингулярності)
зашумлених символів, які у свою чергу, визначаються типом модуляції.
Метод демонструє перспективне застосування у випадку цифрових методів кутової
модуляції, а їх відповідна оцінка дозволяє підвищити завадостійкість системи. Наведено приклад
реалізації роботи методу застосовно до систем рухомого зв’язку.
В обраному прикладі систем широкого застосування набули різновиди кутової модуляції як
FSK, QPSK, QAM. Останні дозволяють забезпечити найбільшу розрядність досягаючи на
практиці кількості точок сузір'я - 64, таким чином збільшуючи кількість переданої інформації.
Зважаючи на що, наведено роботу методу на прикладі QAM сигналів із згладженого фільтром
припіднятого косинуса.
Подальшими напрямками досліджень є вибір параметрів фільтрації. До них можна
віднести формування стратегії трешхолдингу для фільтрації вейвлет-коефіцієнтів;
максимальний рівень вейвлет-розкладу. Крім того, розширення роботи методу для роботи із
бібліотекою базисних функцій, щоб обрати найкраще представлення сигналу щодо функції із
заданою ентропією.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Як цитувати

Чесановський, І., Волинець, Д., & Левчунець, Д. (2018). ВЕЙВЛЕТ-ФІЛЬТРАЦІЯ КУТОВИХ МЕТОДІВ МАНІПУЛЯЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (56), 186–191. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/237

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ