ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ЯК ПРІОРИТЕТ ТА РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • О.П. Матеюк ХмНУ
  • Ю.О. Суходоля ХмНУ
  • О.А. Прохоров ВІКНУ

Ключові слова:

валеологічна культура, здоровий спосіб життя, культура здоров’я, студенти, вища школа

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування валеологічної культури студентів у вищій школі
як пріоритетному напрямку освіти.
Розглянуто валеологічну культуру студентів як базовий компонент формування загальної
культури студентів у їх підготовці до майбутньої професійної діяльності.
Доведено, що здоровий спосіб життя створює для студентської молоді соціокультурне
мікросередовище. В його умовах виникають реальні передумови для високої працездатності,
трудової та громадської активності, психологічного комфорту, найбільш повно розкривається
потенціал студентів, процес їх самовдосконалення актуалізується.
Описано форми і методи роботи щодо формування валеологічного світогляду як системи
відповідних переконань особистості й почуття відповідальності за власне здоров’я. Виявлено
визначальні детермінанти системи оздоровлення організму: формування персональних умінь та
навичок запобігання захворюванням, шкідливим звичкам; психопрофілактика емоційних зривів,
стресів та депресивних станів; здійснення активної превентивної роботи і організації
інтерактивних форм навчання молоді здоровому способу життя.
Обґрунтовано вимоги до сучасної освіти, яка має бути спрямована на збереження і
зміцнення здоров’я особистості студентів та вимагає вдосконалення здоров’язберігального
середовища вищої школи, пошуку ефективних технологій освіти та самоосвіти студентів у сфері
формування культури здоров’я.
Пропонується розробка комплексу заходів, що включають забезпечення соціально-
економічних умов повноцінної життєдіяльності студентів, цілеспрямоване формування їх
свідомості і поведінки, які відповідають цінностям здоров’я, та створення умов для
оптимального режиму праці та відпочинку.
Як один із найбільш ефективних шляхів реалізації формування валеологічної культури
розглядається розробка та запровадження на рівні вищих навчальних закладів комплексної
програми збереження і підтримання здоров’я студентської молоді.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Як цитувати

Матеюк, О., Суходоля, Ю., & Прохоров, О. (2018). ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ЯК ПРІОРИТЕТ ТА РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (56), 216–223. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/241

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІКА