МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ РОЗРОБКИ WEB - ДОДАТКІВ

Автор(и)

  • Ю.О. Гунченко
  • В.М. Джулій
  • С.Р. Красильников
  • Л.В. Солодєєва
  • Д.В. Чешун

Ключові слова:

веб-додатки, контролери, моделі, представлення, програмний код, метод, алгоритм, структурний синтез, інтернет-технології

Анотація

У статті запропонований «ресурсний» метод організації контролерів веб-додатка.

Архітектура програмного забезпечення (комп'ютерної системи) являє собою сукупність структур, що складаються з програмних елементів, зовні видимих властивостей цих елементів та взаємозв’язків між ними. Архітектура – це незмінна глибинна структура веб-додатка. Помилки, закладені в архітектуру при її проектуванні, будуть призводити до ще більших помилок в процесі її реалізації (кодування).

Найперспективнішим на даний момент методом розробки веб-додатка є метод, заснований на парадигмі «Модель-Представлення-Контролер». Однак цей метод не позбавлений недоліків, найістотнішим з яких є відсутність методів структурного синтезу програмного коду рівня моделей, рівня представлення і рівня контролерів. У зв'язку з цим поширеним явищем стало невірне трактування архітектури, що призвело до появи великої кількості не уніфікованого програмного коду, що не задовольняють вимогам якості.

Для усунення розглянутих недоліків пропонується модель архітектури веб – додатка і метод структурного синтезу архітектури, а також вихідного коду рівня моделей, рівня представлення і рівня контролерів.  Синтез здійснюється методом угрупування сутностей предметної області. Сутності веб-додатка необхідно представити спеціальними класами - моделями. Сукупність моделей становить шар доступу до даних. У запропонованому методі модельний шар охоплює меншу множину функцій, що реалізовуються, ніж модельний шар в існуючій архітектурі «Модель-Представлення-Контролер» за рахунок введення сервісного шару.

На основі визначень рівнів абстракції стає можливим сформувати визначення модуля веб-додатка. Модуль веб-додатка - сукупність представлень (шаблонів і видів), контролерів, моделей даних і базових моделей, сервісів, конфігурацій і тестів, віднесених до певної частини предметної області додатка.

Запропонований «ресурсний» метод організації контролерів веб-додатка. Суть методу полягає в тому, що необхідно проводити розробку рівня контролерів, базуючись не на моделях і представленнях, а на сутностях, над якими планується проводити операції. Такі сутності будуть виступати ресурсами веб-додатка.

Використання пропонованої архітектури і методик розробки веб-додатка дозволить покращити показники якості і разом з тим збільшити продуктивність розробки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-04

Як цитувати

Гунченко, Ю., Джулій, В., Красильников, С., Солодєєва, Л., & Чешун, Д. (2018). МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ РОЗРОБКИ WEB - ДОДАТКІВ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (57), 96–104. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/258

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ