МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Автор(и)

  • Г.Б. Жиров
  • О.В. Огнєвий
  • А.М. Огнева
  • Д.О. Сєлюков

Ключові слова:

надійність програмного забезпечення, моделі надійності, клієнт-серверна архітектура, програма-клієнт, область визначення вхідних даних

Анотація

Стаття присвячена розробці програмно-алгоритмічних засобів для проведення оцінки надійності програмного забезпечення (ПЗ) на основі моделей  надійності, що дозволяє проводити розрахунок характеристик надійності ПЗ.

В роботі проведено аналіз проблем знаходження надійності програмного забезпечення  за допомогою моделей надійності. Встановлено, що досить упевнено прогнозувати рівень надійності функціонування ПЗ дуже важко. Проблема полягає в тому, що існуючі методи і моделі прогнозування надійності ПЗ не повною мірою придатні для практичного застосування. Аналізуючи проблеми програмного забезпечення зрозуміло, що визначити початкову кількість помилок в ПЗ. досить важко (майже не можливо), тому  в статті запропоновано метод зворотного розрахунку, перевагою якого є те, що в ньому не використовується припущення про початкову кількість помилок в ПЗ. Замість неї використовуються досить просто вимірювані характеристики ПЗ, такі як інтенсивність появи помилок і інтенсивність усунення помилок.

Для знаходження початкової кількості помилок в програмі запропоновано алгоритм пошуку помилок на області виділених даних.

Враховуючи те, що розроблена модель дозволяє вирішувати обернену задачу, в статті запропоновано метод пошуку початкової кількості помилок в програмі по початковій і кінцевій інтенсивності відмов.

В роботі проведено дослідження для періоду дослідної експлуатації ПЗ і можливість передачі системи в промислову експлуатацію. Для дослідження періоду дослідної експлуатації ПЗ  в роботі запропоновано метод визначення часу, необхідного для зменшення кількості помилок в 2 рази. Проведено моделювання дослідних 180 днів промислової експлуатації. З метою оцінки надійності для систем типу «клієнт-сервер» на етапі тестування визначено такі важливі характеристики функціонування програмного комплексу, як: розрахунок поточного часу напрацювання повністю, розрахунок середнього часу напрацювання повністю за весь час моделювання роботи системи, розрахунок імовірності відмови ПЗ за одиницю часу, розрахунок коефіцієнта готовності. На основі розроблених методів та алгоритмів створено програму моделювання, що  дозволяє, задаючи різні початкові умови, спостерігати поведінку надійності ПЗ в часі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-05

Як цитувати

Жиров, Г., Огнєвий, О., Огнева, А., & Сєлюков, Д. (2018). МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (59), 87–96. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/314

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ