ЗАХИСТ ВІД ПРИХОВАНИХ ЗАГРОЗ В СЕРЕДОВИЩІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Автор(и)

  • І.В. Муляр
  • О.В. Мірошніченко
  • А.В. Краснік
  • Л.В. Солодєєва

Ключові слова:

гіпервізор, хмарні обчислення, кібербезпека, приховані загрози

Анотація

Наявність гіпервізорів в середовищі хмарних обчислень створює новий клас загроз, реалізація яких пов'язана з неоднозначністю переходів між різними рівнями ієрархії.

Застосування сучасних технологій адаптивних систем захисту інформації не дозволяє здійснювати повний контроль за інформаційними потоками середовища хмарних обчислень, оскільки вони функціонують на верхніх рівнях ієрархії. Тому для створення ефективних механізмів захисту ПЗ в середовищі хмарних обчислень потрібна розробка нових моделей загроз і створення методів відображення комп'ютерних атак, які дозволяють оперативно ідентифікувати приховані і потенційно небезпечні процеси інформаційної взаємодії.

Автором розроблена модель прихованих загроз інформаційній безпеці в середовищі хмарних обчислень, що враховує активний характер суб'єктів і об'єктів інформаційної взаємодії.

Також розроблена модель операцій, що відбуваються з даними при їх обробці в середовищі хмарних обчислень, що дозволяє формалізувати опис інформаційних процесів у вигляді мультиграфа транзакцій.

Суть пропонованого підходу полягає в представленні прихованої загрози у вигляді функції предикатів, змінні якої явно ініціалізуються. Функція предикатів вирішувана для всіх наборів змінних. Рішення задачі протидії прихованим загрозам формалізується з використанням набору предикатів, що дозволяє представити функції оцінки допустимості переходів в мультиграфі транзакцій у вигляді набору таблиць правил політики безпеки.

Правила розмежування доступу, складають основу політики безпеки, включають і обмеження на механізми ініціалізації процесів доступу. В рамках розробленої моделі операцій формалізований опис прихованих загроз зводиться до появи контекстно-залежних переходів в мультиграфі транзакцій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-05

Як цитувати

Муляр, І., Мірошніченко, О., Краснік, А., & Солодєєва, Л. (2018). ЗАХИСТ ВІД ПРИХОВАНИХ ЗАГРОЗ В СЕРЕДОВИЩІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (59), 115–126. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/317

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ