ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРОГІДНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВПЛИВІ ПЕРЕШКОД В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Автор(и)

  • Ю.В. Хмельницький
  • Г.Б. Жиров
  • Н.В. Кульпак

Ключові слова:

канали передачі, телекомунікаційна мережа, перешкоди, спотворення, вірогідність передачі інформації, надійність, невизначеність

Анотація

У статті проведено аналіз каналів передачі даних, що застосовують технології, які дозволяють у режимі реального часу гарантувати якісну, надійну та вірогідну передачу даних в умовах впливу перешкод. В таких мережах забезпечення заданих значень показників вірогідної передачі  інформації здійснюється за рахунок використання кодування. Під час передачі каналами даних виникає багато труднощів, пов’язаних із впливом природних, промислових, навмисних та ненавмисних перешкод.

В умовах динамічних перешкод збільшується ймовірність помилки, стає неможливим забезпечення заданого рівня надійності та вірогідності інформації за допомогою простого використання відомих методів кодування. Невизначеність щодо природи перешкод приводить до появи проблеми забезпечення надійної достовірності інформації. В реальних каналах передачі інформації сигнали при передачі спотворюються, що приводить до відтворення повідомлення на приймальній стороні із деякою помилкою. Причиною таких спотворень можуть виступати як власні шуми приймально-передавальної апаратури, так і діючі на канал передачі зовнішні впливи як природного, так і штучного походження.

У загальному випадку це веде до зниження ймовірності вірогідної передачі інформації та до зниження швидкості передачі в телекомунікаційній мережі. Причиною цього можуть  бути спотворення, що вносяться каналом та випадкові зміни його параметрів. На відміну від спотворень перешкоди носять випадковий характер. Вони заздалегідь невідомі і тому не можуть бути повністю усунені.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-05

Як цитувати

Хмельницький, Ю., Жиров, Г., & Кульпак, Н. (2018). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРОГІДНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВПЛИВІ ПЕРЕШКОД В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (59), 161–170. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/321

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ