НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОБРОБКИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ПРИДАТНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

  • С.Д. Кузніченко ОДЕКУ
  • Ю.О. Гунченко ОНУ
  • І.В. Бучинська ОДЕКУ

Ключові слова:

геоінформаційні системи, мультикритеріальній аналіз рішень, нечітка логіка, аналіз придатності територій

Анотація

В роботі розглядаються нечітка модель і методи обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій. Запропонована методика і формалізований опис процесу мультикритеріального аналізу в географічному контексті, де альтернативи,  критерії та інші елементи вирішення проблеми мають просторові виміри. Описано спосіб декомпозиції множини вихідних об'єктів, що впливають на прийняття рішення, на тематичні шари критеріїв. Описано процедуру дискретизації векторних тематичних шарів критеріїв в растрову модель з використанням Евклідової метрики в якості міри близькості між об’єктами.. Запропоновано спосіб стандартизації критеріїв на основі методів нечіткої логіки, що дозволяє використовувати експертні знання в просторовому аналізі. Показано, що фазифікація критеріїв на підставі експертної оцінки нечіткої функції належності, дозволяє в подальшому об’єднати критерії за допомогою нечітких правил виведення. Описані різні методи визначення нормованих ваг критеріїв і оператори агрегування, що можуть бути застосовані в середовищі ГІС. Показано, що використання апарату нечіткої логіки в мультикритеріальному аналізі  дозволяє враховувати невизначеність вихідної інформації та отримувати більш інформативну комбіновану карту придатності, за рахунок визначення рангу придатності альтернатив, тобто виконувати ранжування територій за ступенем придатності для розміщення промислових об'єктів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-11

Як цитувати

Кузніченко, С., Гунченко, Ю., & Бучинська, І. (2019). НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ОБРОБКИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ПРИДАТНОСТІ ТЕРИТОРІЙ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (61), 90–102. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/337

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ