ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗАХИЩЕНОСТІ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ OFDM

Автор(и)

  • І.Д. Горбенко
  • О.А. Замула
  • С.Г. Вдовенко

Ключові слова:

захищеність інформації, інформаційна безпека, імітозахист, імітостійкість, криптографічний сигнал, мультиплексування сигналів з ортогональним частотним розділенням каналів, пропускна спроможність

Анотація

Рівень інформатизації держави визначається насамперед розвитком інфокомунікацій, як сукупності мережевих ресурсів, призначених для виробництва і надання телекомунікаційних, інформаційних та інших послуг. З появою нових інфокомунікаційних технологій (ІКТ), використанням різних середовищ передачі (оптичне волокно, радіочастотний ресурс), систем мобільного зв’язку з'явилася можливість істотно підвищити продуктивність, ефективність і якість обслуговування телекомунікаційних мереж, а також розширити спектр послуг, які ними надаються. Функціонування цілої низки сучасних ІКТ здійснюється в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів, обумовлених, з одного боку, дією природних перешкод, перешкод від інших радіотехнічних систем, що функціонують на близьких частотах або в спільній ділянці діапазону частот, з іншого боку, ‑ навмисних перешкод, створюваних станціями протидії з метою радіоелектронного придушення діючих систем. Можливими стратегіями станції протидії є: визначення змісту повідомлень при використанні легальними абонентами алгоритмів криптографічного захисту даних; фальсифікація повідомлень; порушення цілісності даних; постановка різних типів перешкод і інше. Тому, до ІКТ, особливо, критичного призначення, пред'являються все більш жорсткі вимоги щодо забезпечення ефективності їх функціонування (швидкості передачі інформації, достовірності передавання інформації, живучості, завадозахищеності, інформаційної безпеки). Підвищені вимоги до швидкого прийняття рішення і доведення до виконавців (користувачів) інформації в умовах внутрішніх і зовнішніх впливів, в значній мірі не враховується існуючими інформаційними технологіями. Існує протиріччя між жорсткими вимогами щодо забезпечення скритності, конфіденційності, цілісності, достовірності даних, що зберігаються і передаються по провідних і бездротових лініях зв'язку, з одного боку, і існуючими моделями, методами і технологіями управління телекомунікаційними мережами, інформаційною безпекою, послугами і якістю обслуговування, з іншого боку. Основними шляхами вирішення зазначеного протиріччя є підвищення завадозахищеності (зокрема, енергетичної, структурної та інформаційної скритності) та інформаційної безпеки ІКС на основі удосконалення методологічних основ побудови ІКТ шляхом розробки методів інформаційного обміну, методів синтезу нових класів сигналів з необхідними ансамблевими, кореляційними і структурними властивостями.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-01

Як цитувати

Горбенко, І., Замула, О., & Вдовенко, С. (2019). ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗАХИЩЕНОСТІ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ OFDM. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (62), 67–76. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/357

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ