МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • В.М. Джулій (V.M. Dzhulij)
  • І.В. Гурман (I.V. Gurman)
  • А.А. Маковей (А.A. Macovei)
  • О.В. Мірошніченко (O.V. Miroshnichenko)

Ключові слова:

інформаційний елемент, модель, інформаційне забезпечення, предметна область, інформація

Анотація

У статті запропоновано підхід до визначення моделі формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань.

Інформаційне забезпечення пропонується розглядати в трьох аспектах - зміст, структура і послідовність застосування (яку можна розглядати як траєкторію) в сукупності утворюють модель інформаційно-довідкового контенту. Послідовність застосування матеріалів включена до складу моделі, оскільки ефективність сприйняття матеріалу залежить, в тому числі, від того, наскільки людина «готова» сприймати запропоновану інформацію, тобто має досить базових знань.

Зважаючи на великий обсяг доступних інформаційних ресурсів, актуальним стає питання розробки інструментарію, що дозволяє підвищити результативність освоєння інформації, зокрема, за рахунок створення умов для найбільш успішного освоєння контенту предметної області за допомогою підвищення якості підготовки інформаційного забезпечення.

Запропоновано шляхи підвищення ефективності придбання знань, зокрема, за допомогою аналізу і синтезу структури інформаційного забезпечення та визначення послідовності інформаційних об'єктів предметної області, запропонована модель визначення такої траєкторії освоєння матеріалу, яка безпосередньо сприяє досягненню мети інформаційного забезпечення на основі вже наявних знань.

Нечітка мережева модель формування цілей інформаційного забезпечення, призначена для управління процесами придбання і/або використання знань, що дозволяє враховувати корисності інформаційних елементів і дидактичні зв'язки між ними. Спосіб формування інформаційного забезпечення, дозволяє структурувати контент, інформаційно-довідкових та інших систем, заснований на взаємопов'язаних етапах відбору, кластеризації та впорядкування контенту.

Отримані результати можуть бути використані для підтримки прийняття рішень при придбанні та застосуванні знань: при розробці програм окремих курсів підвищення кваліфікації; інформаційного забезпечення систем електронного навчання; при формуванні програм дистанційної освіти; при розробці та наступним коригуванням навчальних планів; формуванні навчальних, довідкових матеріалів, курсів лекцій для окремих дисциплін.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-09

Як цитувати

Джулій (V.M. Dzhulij) В., Гурман (I.V. Gurman) І., Маковей (А.A. Macovei) А., & Мірошніченко (O.V. Miroshnichenko) О. (2019). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ЗНАНЬ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (63), 85–95. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/485

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ