МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЙМОВІРНІСНО-ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Автор(и)

  • І.В. Муляр (I.V. Mulyar)
  • О.В. Сєлюков (A.V. Selyukov)
  • В.М. Джулій (V.M. Dzhulij)
  • Б.М. Кізюн (B.N. Kizyun)

Ключові слова:

інтернет речі, хмарні обчислення, імовірнісна модель, туманні обчислення, сенсорний пристрій, інформаційна взаємодія

Анотація

В статті запропоновано підхід до визначення оцінки ймовірнісно-часових характеристик інформаційної взаємодії в мережі інтернет речей.

Проектування систем інтернет речей (IoT) пов'язане з низкою задач, які вимагають моделювання процесів інформаційної взаємодії, що дозволить при прогнозованому трафіку будувати оптимальні режими функціонування подібних систем.

Основна ідея інтернет речей полягає в організації взаємодії різноманітних предметів в навколишньому середовищі, передачі інформації, що генерується цими речами і надання безперебійного з'єднання. З урахуванням новизни предметної області, фундаментальних характеристик і складності організації IoT, основним засобом дослідження на ранніх етапах проектування інтернет речей є моделювання і відповідні алгоритми, що визначають актуальність роботи.

Запропонована імовірнісна модель встановлення інформаційної взаємодії в мережі інтернет речей за топологією mesh, заснована на мультиагентному підході, побудована з урахуванням фундаментальних характеристик технології інтернет речей. Модель дозволяє оцінити абсолютні та імовірнісні характеристики інформаційної взаємодії. У моделі враховані умови, відповідні реальному процесу інформаційної взаємодії - наявність непрацездатних каналів і точок доступу, обмежена кількість повторних спроб встановлення з'єднань, наявність альтернативних маршрутів.

Для оцінки часу передачі даних запропоновано застосувати апарат перетворення Лапласа-Стілтьєса. Перший центральний момент ПЛС дозволяє визначити середній час передачі даних за встановленою інформаційною взаємодією. Імовірнісний сенс ПЛС дозволяє виконати оцінку ймовірності доставки даних. Метод надає розподіл часу перебування даних k-го класу в мережі інтернет речей, при заданому векторі ймовірностей виникнення помилок на елементах маршруту для всіх пар взаємодіючих сенсорних пристроїв. ПЛС дозволяє при обмеженнях  на час  деякого маршруту визначити можливе навантаження на цей маршрут і здійснити вибір відповідного алгоритму самоорганізації мережі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-09

Як цитувати

Муляр (I.V. Mulyar) І., Сєлюков (A.V. Selyukov) О., Джулій (V.M. Dzhulij) В., & Кізюн (B.N. Kizyun) Б. (2019). МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЙМОВІРНІСНО-ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (63), 96–107. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/486

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ