МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ОПАНУВАННЯ СТАНДАРТАМИ ТА ШТАБНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ НАТО ЯК ЧИННИК ДОСЯГНЕННЯ ТВОРЧОГО РІВНЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Автор(и)

  • О.А. Макогон (O.A. Makogon)
  • В.П. Варакута (V.P. Varakuta)
  • І.М. Криленко (I.M. Krylenko)
  • О.В. Соколіна (O.V. Sokolina)

Ключові слова:

стандарти та штабні процедури НАТО, ментальна репрезентація, творчий рівень компетенції, імплементація стандартів НАТО, інтероперабельність методичної системи

Анотація

Впровадження стандартів та штабних процедур (СШП) НАТО у ЗС України – це важлива складова тих зусиль, які докладає держава для просування шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції. Для забезпечення подальшого функціонування основних структурних елементів ЗС України в рамках стандартів НАТО, важливе нівелювання лінгвокультурних та соціокультурних відмінностей країн, які входять до Альянсу.

Для засвоєння СШП НАТО на рівні впровадження і формування творчого рівня компетенції, необхідне розширення меж вивчення матеріалу від дослівного перекладу існуючих документів до розуміння філософії, на якій вони будуються, в межах соціостандартів (у т. ч. військових стандартів), тобто на рівні іншого способу військового життя.

Метою статті є виявлення (під час вивчення СШП НАТО) тих аспектів, що потрібні для розширення меж освіти за цим напрямом і пошук методичних прийомів навчання для досягнення творчого рівня компетенції військовослужбовцями у ході імплементації СШП.

Основними напрямами удосконалення методичної системи опанування СШП НАТО, потрібними для їх успішної імплементації, доцільно вважати такі формуючі елементи ментальної репрезентації як навчання аналітичному читанню, розвинення загальнонавчальних навиків курсантів, вивчення основ теорії перекладу та набування фонових знань. Такий підхід сприятиме розширенню меж освіти що, в свою чергу, буде запорукою досягнення творчого рівня компетенції під час імплементації цих стандартів і штабних процедур НАТО до процесу функціонування збройних сил.

У подальших дослідженнях автори планують визначити взаємозв’язки елементів методичної системи опанування СШП НАТО та якісні характеристики впливу цих зв’язків на рівень інтероперабельності системи у цілому.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-09

Як цитувати

Макогон (O.A. Makogon) О., Варакута (V.P. Varakuta) В., Криленко (I.M. Krylenko) І., & Соколіна (O.V. Sokolina) О. (2019). МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ОПАНУВАННЯ СТАНДАРТАМИ ТА ШТАБНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ НАТО ЯК ЧИННИК ДОСЯГНЕННЯ ТВОРЧОГО РІВНЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (63), 130–137. вилучено із http://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/490

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ