МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ІНФОРАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ ГІПЕРМЕРЕЖІ

Автор(и)

  • В.В. Собчук (V.V. Sobchuk)
  • О.А. Лаптєв (A.A. Laptev)
  • І.П. Саланда ( I.P. Salandа)
  • Ю.В. Сачук (Yu.V. Sachuk)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2019/64-12

Ключові слова:

гіпермережа, нестаціонарна гіпермережа, інформаційні мережі, функціональна стійкість, руйнівні впливи

Анотація

У статті розроблена модель структури інтегральної інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі, з врахуванням руйнівних впливів різного характеру. Під функціональною стійкістю інтегральної інформаційної мережі в роботі розуміється можливість функціонування системи, нехай із зменшенням якості, протягом заданого часу під впливом зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів. Під зовнішніми та внутрішніми дестабілізуючими факторами розуміються відмови, збої елементів системи, навмисні пошкодження, бойові ураження, електромагнітні завади, помилки обслуговуючого персоналу. Забезпечення властивості функціональної стійкості будь-якої складної технічної системи здійснюється в три етапи: ідентифікація нештатної ситуації, локалізація нештатної ситуації, відновлення функціонування за рахунок перерозподілу ресурсів. При розгляді інтегральних інформаційних мереж з точки зору функціональної стійкості, вихід з ладу вузла комутації чи лінії зв’язку тягне за собою руйнування каналів передачі вторинних мереж, які в графах цих мереж є несуміжними. Тому моделювати структуру такої мережі графом недоцільно. У зв’язку з цим, введено нові поняття і визначення в теорію функціональної стійкості та розроблено відповідний методичний апарат. Дана модель враховує усі необхідні основні з точки зору функціональної стійкості параметри мережі, їх властивості та відношення, які здійснюють значний вплив на синтез оптимальної структури мережі. Відмінність гіпермереж від інших структурних моделей полягає в тому, що в створені структури гіпермережі бере участь більше двох твірних множин, що дозволяє врахувати вплив можливих позаштатних ситуацій, які обумовлені внутрішніми і зовнішніми чинниками.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Як цитувати

Собчук (V.V. Sobchuk) В., Лаптєв (A.A. Laptev) О., Саланда ( I.P. Salandа) І., & Сачук (Yu.V. Sachuk) Ю. (2019). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ІНФОРАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ІЄРАРХІЧНОЇ ТА СТАЦІОНАРНОЇ ГІПЕРМЕРЕЖІ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (64), 124–132. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2019/64-12

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ