МОДЕЛЬ БЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Автор(и)

  • С.В. Лєнков
  • В.М. Джулій
  • О.В. Сєлюков
  • В.С. Орленко
  • А.В. Атаманюк

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2020/68-06

Ключові слова:

інформаційна безпека, аналітична модель, імітаційна модель, поширення загроз, інформаційна взаємодія, модель мережі

Анотація

У статті запропоновано підхід до визначення моделі безпеки поширення забороненої інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах.

Найбільш ефективне прогнозування поширення загрози забороненої інформації здійснюється за допомогою моделювання даного процесу. Інформаційно-телекомунікаційні мережі є великомасштабними мережами з постійно зростаючим числом абонентів. З бурхливим зростанням кількості користувачів ІТКМ виникають проблеми інформаційної безпеки і захисту інформації в них. Проведений аналіз проблем інформаційної безпеки виявив, що крім проблем, пов’язаних з використанням глобальної мережі Інтернет як розподіленої інформаційно-телекомунікаційної системи, які досить добре відомі і можна вирішити, існує маловивчена проблема забороненого контенту.

Створення моделей і алгоритмів поширення загрози забороненої інформації – один з ключових підходів при вирішенні даної задачі. Проведений аналіз публікацій з даної тематики показує, що існуючі рішення малоефективні. Зазвичай при моделюванні поширення загрози забороненої інформації не враховується топологія ІТКМ (модель мережі – повнозв’язний граф). При моделюванні загрози поширення забороненої інформації важливо мати топологію, яка відображатиме структуру зв’язків реальної мережі, а також використовувати адекватну модель інформаційної взаємодії вузлів. Ще однією важливою проблемою є великомасштабність ІТКМ, яка заважає отримати дані з імітаційної моделі за прийнятний час. Розв’язання цієї задачі полягає у створенні аналітичної моделі загрози поширення забороненої інформації в ІТКМ.

Розроблено алгоритм реалізації ЗПЗІ (загрози поширення забороненої інформації) в ІТКМ, заснований на характерах процесів, що протікають в реальних умовах.

Запропонована імітаційна модель ЗПЗІ в ІТКМ, яка враховує топологічні характеристики мережі, а також особливості інформаційної взаємодії абонентів як людино-машинних систем. З її допомогою проведені експерименти, результати яких показали залежність реалізації ЗПЗІ від топологічної уразливості мережі. Розроблено аналітичну модель ЗПЗІ з урахуванням топологічної уразливості мережі. Релевантність результатів аналітичного рішення підтверджена серією експериментів на топології реальної мережі з використанням імітаційного моделювання. При цьому похибка для процесу захисту склала не більше 10%, для процесу атаки – не більше 15%.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Як цитувати

Лєнков, С., Джулій, В. ., Сєлюков, О., Орленко, В., & Атаманюк, А. (2021). МОДЕЛЬ БЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (68), 53–64. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2020/68-06

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ