УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ (ТРУДОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЄННІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • В.В. Кальниш
  • В.М. Лоза
  • М.Ю. Макарчук
  • М.М. Нікіфоров
  • І.В. Пампуха
  • Б.О. Попков
  • Н.Б. Філімонова

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/75-13

Ключові слова:

військова кадрова політика, вмотивований персонал, психофізіологічне забезпечення, військово-професійна діяльність

Анотація

Проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку і нормативних документів, що регламентують кадрову політику армії та МО України. Він показав, що в сучасному світі ставляться нові задачі перед військовим рекрутингом, а саме "підвищення кваліфікації" або навчання військовослужбовців у середині кар'єрного шляху за рахунок застосування сучасних технологій, які активно прагнуть об'єднати біо-, нано-, інфо- та нейроелементи. Необхідність визначення специфічних психофізіологічних, розумових та фізичних властивостей військовослужбовця для виконання тих чи інших видів службової діяльності обумовлена тим, що під час воєнного стану є потреба оперативного відбору військових фахівців здатних виконати поставлені задачі, визначення профпридатності військовослужбовців до виконання бойових завдань, тощо. Крім вроджених здібностей, таких, як музичні, математичні та інші здібності, можливості людини обмежені її вродженими властивостями центральної нервової системи. Тренування певних властивостей є обмеженим і можливим тільки в деякому ступені. Вроджені властивості центральної нервової системи обумовлюють ефективність професійної діяльності людини, яка залежить від цілого ряду індивідуально-типологічних властивостей та функціонального стану центральної нервової системи, а також від особистісних якостей, які забезпечують координацію психофізіологічних проявів функціонального стану, його якісну своєрідність. В існуючих нормативно-правових документах, що регламентую кадрову політику Збройних Сил України констатується, що «людський капітал Збройних Сил – сукупність сформованих і розвинутих внаслідок відповідної підготовки здібностей, особистих рис і мотивацій персоналу, що перебувають у його власності, використовуються у службовій діяльності, сприяють зростанню професійної компетентності і завдяки цьому впливають на рівень бойової готовності військ (сил)». Тобто, відібрати тих кандидатів, які б максимально відповідали за своїми психофізіологічним показникам визначеній військовій спеціальності. Актуальність тематики дослідження обумовлена тим, що на даний час просліджується висока динаміка переоснащення високотехнологічним озброєнням та військовою технікою структурних підрозділів Збройних Сил України, а також сучасним вимогам до самого військовослужбовця. Це потребує постійного у часі удосконалення системи психофізіологічного забезпечення службової (трудової) діяльності у воєнній сфері. Така система є складною і багатокомпонентною, що вимагає для її реалізації участі фахівців різного профілю.
В статті здійснюється удосконалення вищезазначеної системи на основі удосконалення методики створення профілю військових спеціальностей на основі модифікації модульної системи оригінальних комп’ютерних психодіагностичних тестів, яка поєднує як кількісне визначення ефективності психофізіологічних та когнітивних функцій, так і електроенцефалографічне та електрокардіографічне обстеження, в результаті яких визначаються особливості нейронних мереж мозку людини, які задіяні в реалізації певних функції та оцінюється рівень складності виконання певних тестів. Дана модифікація дозволяє підвищити оперативність і достовірність оцінки вроджених комплексних показників центральної нервової системи військовослужбовця (працівника) для розробки та застосування технологій щодо розвитку професійно важливих якостей та їх функціонального стану. При цьому, крім оцінки вроджених психофізіологічних та когнітивних можливостей необхідно передбачити і враховувати низку зовнішніх та внутрішніх факторів службового (трудового) середовищ, які детально досліджені і представлені в статті. Ці фактори дозволять доповнити та конкретизувати вимоги до організму людини, що проходить військову службу в певних умовах зовнішнього і внутрішнього середовищ та з певним режимом службової (трудової) діяльності і відпочинку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-02

Як цитувати

Кальниш , В., Лоза , В., Макарчук , М., Нікіфоров , М., Пампуха , І., Попков , Б., & Філімонова , Н. (2022). УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ (ТРУДОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЄННІЙ СФЕРІ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (75), 128–150. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/75-13

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ