(1)
Гунченко, Ю.; Ємельянов, П.; Малахов, В.; Щербакова, Т. КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ. ЗНПВІКНУ 2017, 125-135.