(1)
Боровик (O.V. Borovyk) О.; Купельський (V.V. Kupelskiy) В. АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ РУХУ КОЛОНИ ТЕХНІКИ ПРИКОРДОННОЇ КОМЕНДАТУРИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ. ЗНПВІКНУ 2019, 25-35.