(1)
Хмельницький (Khmelnitsky, Yu.V.) Ю.; Каблуков (O.A. Kablukov) О.; Ряба (L.O. Riaba) Л.; Солодєєва (L.V. Solodeeva) Л.; Ткач (Tkach A.O.) А. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ. ЗНПВІКНУ 2019, 133-143.