(1)
Савков (P.A. Savkov) П.; Пампуха (I.V. Pampukha) І.; Циба (M.M. Tsyba ) М.; Акімов (R.Yu. Akimov) Р. ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОПРОСТОРОВОГО ТА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ. ЗНПВІКНУ 2020, 78-88.