(1)
Бойчук (V. Boychuk) В.; Бойчук (A. Boychuk) А.; Бойчук (M. Boychuk) М.; Бурдюг (O. Burdyug) О. МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ. ЗНПВІКНУ 2020, 65-74.