(1)
Літвінов, Є.; Сайченко, І. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНОГО РАДІО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ У ВИДИМОМУ СВІТЛІ. ЗНПВІКНУ 2021, 98-109.