(1)
Кошовий , М.; Пилипенко , О. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ЧАСУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. ЗНПВІКНУ 2022, 25-31.