Кацалап, В., Омельянчук, А., & Сивак, О. (2023). ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ ОПЕРАТИВНОГО КЕРІВНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (77), 45–55. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/77-04