Хмельницький (Khmelnitsky, Yu.V.) Ю., Каблуков (O.A. Kablukov) О., Ряба (L.O. Riaba) Л., Солодєєва (L.V. Solodeeva) Л., & Ткач (Tkach A.O.) А. (2019). МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (64), 133–143. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2019/64-13