Савков (P.A. Savkov) П., Пампуха (I.V. Pampukha) І., Циба (M.M. Tsyba ) М., & Акімов (R.Yu. Akimov) Р. (2020). ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОПРОСТОРОВОГО ТА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (65), 78–88. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2019/65-10