Савков (P.A. Savkov) П.А., Пампуха (I.V. Pampukha) І.В., Циба (M.M. Tsyba ) М.М., і Акімов (R.Yu. Akimov) Р.Ю. 2020. «ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОПРОСТОРОВОГО ТА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ». Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вип. 65 (Березень):78-88. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2019/65-10.