[1]
Ю. Черних і О. Черних, «ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТІВ НАУК) ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ», ЗНПВІКНУ, вип. 55, с. 230–238, Квіт 2017.