[1]
О. Марченко і О. Марченко-Бабіч, «БАГАТОМІРНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ЗАБАРВЛЕНОСТІ ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ», ЗНПВІКНУ, вип. 57, с. 137–143, Жов 2018.