[1]
Хмельницький (Khmelnitsky, Yu.V.) Ю., Каблуков (O.A. Kablukov) О., Ряба (L.O. Riaba) Л., Солодєєва (L.V. Solodeeva) Л., і Ткач (Tkach A.O.) А., «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ», ЗНПВІКНУ, вип. 64, с. 133–143, Груд 2019.